01

Αναστολή των μέτρων που αφορούν τη Σχολική Έκθεση Προόδου

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ σε συνεδρία του στις 25 Φεβρουαρίου, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε αναστολή των μέτρων σχετικά με τη Σχολική Έκθεση Προόδου (ΣΕΠ), ενόψει και της επικείμενης ολοκλήρωσης του διαλόγου με το ΥΠΠΑΝ για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος επέκτασης του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη οριστεί συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ, την Πέμπτη 4 Μαρτίου.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η αποδοχή της συμπλήρωσης της Σχολικής Έκθεσης Προόδου (αξιολόγηση μαθητή/τριας) έγινε κάτω από προϋποθέσεις, οι οποίες είχαν κατατεθεί από την ΠΟΕΔ τον Νοέμβριο του 2019 στο ΥΠΠΑΝ. Βασικότερη προϋπόθεση ήταν η ολοκλήρωση της επέκτασης του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, όπως είχε συμφωνηθεί στη Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ).

 

Παράλληλα, σε ότι αφορά το Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή, έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ, η έναρξη εντατικού διαλόγου με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωσή της.

 

Ως εκ τούτου, καλούνται οι συνάδελφοι/ισσες όπως συμπληρώσουν τη ΣΕΠ εντός Μαρτίου και την αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της υφιστάμενης επικοινωνίας τους με τους γονείς τη φετινή σχολική χρονιά.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |