10

Άμεσες ενέργειες για κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες

 

Έντιμε Κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια δυσκολία των σχολικών μονάδων να ανταποκριθούν επαρκώς στις έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας, ζητούμε όπως προχωρήσετε άμεσα σε ενέργειες για υλοποίηση των πιο κάτω εισηγήσεών μας:

 

  1. Γραπτή ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων όσον αφορά πρακτικές που ενδείκνυται να ακολουθήσουν σε περιπτώσεις μη επαρκούς στελέχωσης, λόγω δικαιολογημένης απουσίας εκπαιδευτικών (υπενθυμίζουμε την επιστολή μας ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου με την οποία κοινοποιήσαμε τις εισηγήσεις μας που έγιναν αποδεκτές από τη Συμβουλευτική Επιδημιολογική Επιτροπή).
  2. Κλείσιμο τμήματος όταν υπάρχει αδυναμία άμεσης αντικατάστασης αριθμού εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από την υπηρεσία με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο κενό στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του σχολείου. Σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει με το κλείσιμο του τμήματος να διεξάγεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  3. Διορισμός αντικαταστατών για 29 δ.π., έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν και των 29 δ.π. που θα αποστέλλονται, να αφιερώνεται εξ ολοκλήρου για αναπληρώσεις και στήριξη των σχολικών μονάδων.
  4. Παραχώρηση ειδικής άδειας -άνευ απολαβών, χωρίς διακοπή συμβολαίου- στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ΔΡΑ.Σ.Ε., ώστε να διεκδικήσουν θέση αντικαταστάτη μέσω του υφιστάμενου συστήματος αντικαταστάσεων ΑΡΙΑΔΝΗ.
  5. Προκήρυξη θέσεων αντικαταστατών εκπαιδευτικών για Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση με συμβόλαια μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε να καλυφθούν ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό.
  6. Να γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι αντικαταστάτες/αντικαταστάτριες να δικαιούνται άδεια ασθενείας σε περίπτωση που νοσήσουν, ή ειδική άδεια σε περίπτωση που θεωρηθούν στενές επαφές, η οποία θα είναι πληρωμένη και θα αναγνωρίζεται ως υπηρεσία. Μια τέτοια διευθέτηση θεωρούμε πως θα μετριάσει τους εύλογους ενδοιασμούς των συναδέλφων για την αποδοχή οποιαδήποτε αντικατάστασης υπό τέτοιες δυσμενείς συνθήκες.

 

Σημειώστε ότι τα σχολεία μας και οι εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει κυριολεκτικά στα όριά τους. Η συνεχής δικαιολογημένη έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω της πανδημίας, υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Αναμένουμε τις δικές σας άμεσες ενέργειες και διατελούμε.

Actions: E-mail | Permalink |