31


Η ΠΟΕΔ Λεμεσού, μέσω της Επαρχιακής Κλαδικής Επιτροπής Νηπιαγωγών ΠΟΕΔ Λεμεσού, διοργανώνει την ετήσια συνεστίασή της για τη σχολική χρονιά 2021-22, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15/06/2022 στις 20:00 στην ταβέρνα Φόρσος στην Μουτταγιάκα.
 
Στη συνεστίαση θα τιμηθούν οι συνάδελφοι κα. Σωτηρούλα Παπαγεωργίου, κα. Αθηνά Σωφρονίου  και  κα. Νάσω Μάρκου επί ευκαιρίας της αφυπηρέτησής τους. 

Για καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης  ειναι παραίτητη η προκράτηση και προπληρώμη της θέσης συμμετοχής. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στις:
Άντρη Σοφοκλέους 99560864
Μαρίνα Σταύρου 99449478
Φωτεινή Φωτιάδου 99536960
 

Εκ της ΠΟΕΔ Λεμεσού

Actions: E-mail | Permalink |