19

Αναφερόμενη στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη μη έγκριση κονδυλίων που αφορούν το διορισμό έκτακτων εκπαιδευτικών και/ή τη μη λήψη πρόνοιας για απελευθέρωση και/ή δυνατότητα απελευθέρωσης κονδυλίων για το σκοπό αυτό, η ΠΟΕΔ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι, από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα, σ’ επικοινωνία που είχε με τους εμπλεκόμενους φορείς  (Βουλή Αντιπροσώπων, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικών), τονίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος, απαίτησε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του.
Η Οργάνωση προειδοποίησε ότι τυχόν καθυστέρηση του προβλήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, ιδιαίτερα προκειμένου για ελλείμματα προσωπικού σε μικρά σχολεία, οπότε και οι αντιδράσεις της θα μπορούσε να πάρουν τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων.

Ταυτόχρονα, η ΠΟΕΔ φέρει σε γνώση σας ότι της έχουν δοθεί οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι οι συνάδελφοι που υπηρετούν αυτή τη στιγμή ως έκτακτοι συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την έγκριση των διορισμών τους.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |