05

Προς όλα τα μέλη ΠΟΕΔ,

Θέμα: Προσφυγή για τη μη εφαρμογή από την Κυβέρνηση της Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου για τα θέματα μισθοδοσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, μετά από σοβαρή και διεξοδική μελέτη του όλου θέματος, αποφάσισε να εισηγηθεί και να προτείνει προς τα μέλη της ΠΟΕΔ που το επιθυμούν, συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες στις οποίες θα προβούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Νομική διαδικασία για αναδρομική επιστροφή όλων των αποκοπών στους μισθούς για την περίοδο 2013 – 2019.
 2. Νομική διαδικασία για άμεση αποκατάσταση των μισθών από την ημέρα που εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δηλαδή καταβολή των μισθών χωρίς τις αποκοπές που γίνονται από τον Δεκέμβριο του 2012.

Όσα μέλη της ΠΟΕΔ επιθυμούν να ακολουθήσουν τις πιο πάνω διαδικασίες που εισηγείται η Οργάνωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα. Σημειώνουμε, επίσης, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οικονομικό κόστος θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την ΠΟΕΔ.

Νοείται ότι το κάθε μέλος της ΠΟΕΔ έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα προσωπικά του συμφέροντα, με κόστος που θα επωμιστεί το ίδιο το μέλος.
 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ:

 1. Συμπλήρωση στοιχείων και υπογραφή των σχετικών επιστολών προς Υπουργό Οικονομικών και προς Γενική Λογίστρια. (2 ξεχωριστές επιστολές)
 2. Συμπλήρωση και υπογραφή της επιστολής-εξουσιοδότησης προς το δικηγορικό γραφείο που θα αναλάβει τις ομαδικές προσφυγές. Συγκεκριμένα:
  1. Στο σημείο (α) το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας.
  2. Στο σημείο (β) ο τόπος διαμονής σας
  3. Αριστερά και δεξιά του (η) που υπάρχει αστερίσκος (*) να βάλετε τη μονογραφή σας.
  4. Στο σημείο (θ) που υπάρχει αστερίσκος (*) να βάλετε την υπογραφή σας
  5. Τα υπόλοιπα σημεία να μην συμπληρωθούν
 3. Τα πιο πάνω έγγραφα έχουν αποσταλεί στα email και ΦΑΞ του σχολείου σας και θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν από το σχολείο, για κάθε συνάδελφο. Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε άμεσα με το 22398802.
 4. Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, θα γίνει η συλλογή των πιο πάνω εγγράφων από κλιμάκια της ΠΟΕΔ σε όλες τις επαρχίες, από τις 9:00 μέχρι τις 15:00 στους ακόλουθους χώρους:
 • ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως.
 • ΛΕΜΕΣΟΣ: ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Εκάλης).
 • ΛΑΡΝΑΚΑ: Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς (ΚΒ)
 • ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου.
 • ΠΑΦΟΣ: Ι΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου (Ευαγόρα Παλληκαρίδη)
 • ΜΟΡΦΟΥ: Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη

 (Υπάρχει δυνατότητα η παράδοση των συμπληρωμένων εντύπων, στους χώρους συλλογής, να γίνει από τρίτο άτομο.)

Τέλος, η ΠΟΕΔ καλεί όσα μέλη της θα επιλέξουν να συμπεριληφθούν στις ομαδικές προσφυγές που θα καταχωρηθούν να ακολουθήσουν αυστηρά όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ