Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019
Έλεγχος ιδιότητας μέλους ΠΟΕΔ
By admin @ 9:19 πμ :: 233 Views

Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου, 2019

Διευθυντές και Προσωπικό

Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

 

Θέμα : Έλεγχος ιδιότητας μέλους ΠΟΕΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει των Εκλογών της ΠΟΕΔ του ερχόμενου Μάη, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου, όπως και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο όλα τα τακτικά μέλη που εγγράφηκαν ή θα εγγραφούν ως τις 31/12/2019.

Για τον λόγο αυτό, καλείστε να ελέγξετε από τις πρόσφατες καταστάσεις μισθού σας (του Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη του 2019) κατά πόσο σας αποκόπτεται συνδρομή προς την ΠΟΕΔ, δεδομένου, περαιτέρω, ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους προς την Οργάνωση.

Συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένα μέλη και διαπιστώνουν πως δεν τους αποκόπτεται συνδρομή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Οργάνωση, πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, για ρύθμιση του θέματος, εκτός αν αυτοί δεν είχαν μισθό για τη συγκεκριμένη περίοδο, οπότε και απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομών για το αντίστοιχο διάστημα (π.χ. άδειες μητρότητας, άδειες απουσίας χωρίς απολαβές, διακοπή αντικατάστασης κλπ.).

Συνάδελφοι (Αντικαταστάτες και άλλοι) που δεν είναι μέλη και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Οργάνωση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής, που δημοσιεύεται και στην Ιστοσελίδα ΠΟΕΔ (www.poed.com.cy). Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι βρίσκονται στην υπηρεσία στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019. Όλα τα μέλη που θα εγγραφούν πριν από τις 31/12/2019 θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, νοουμένου ότι, στο διάστημα μέχρι την ανάρτηση του τελικού Εκλογικού Καταλόγου, θα έχει αποκοπεί από τον μισθό τους οποιοδήποτε ποσό συνδρομής προς την Οργάνωση ή, αν δεν τους έχει αποκοπεί, αυτό δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

*** Όσοι συνάδελφοι έχουν συμπληρώσει τα κατάλληλα έγγραφα για εγγραφή στην Οργάνωση μετά το Μάιο του 2019 δεν έχουν ακόμα τύχει οποιασδήποτε αποκοπής. Αυτό θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα και δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια

Με τιμή,

 

Ο Πρόεδρος,                                                  Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                          Χάρης Χαραλάμπους