26

Μετά την παρέλευση οκτώ περίπου μηνών και μέσα από ένα ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο που διεξήχθηκε στις συνεδρίες της ΜΕΠΕΥ, η ΠΟΕΔ καταθέτει και γραπτώς τις θέσεις της επί της Πρότασης που κατατίθεται σήμερα στη ΜΕΠΕΥ, ως η κατάληξη στα θέματα που παραπέμφθηκαν για συζήτηση στο θεσμικό αυτό σώμα από την Επίσημη Πλευρά.

Για ακόμη μια φορά, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι όλα τα εργασιακά θέματα που αναφέρονται στις συνθήκες και στους όρους εργοδότησης των εκπαιδευτικών θα συζητούνται, πλέον, αποκλειστικά και μόνο, στο συνταγματικά καθορισμένο και νομοθετικά ρυθμισμένο θεσμικό σώμα της ΜΕΠΕΥ. Κάτι, που λειτούργησε κατά κόρον και στον τομέα της Εκπαίδευσης επί σειρά ετών στο παρελθόν και συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση εργασιακής ειρήνης στην Εκπαίδευση.

Τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2018, από τις 4 Ιουλίου 2018 μέχρι τις 3 Οκτωβρίου του 2018 ημερομηνία κατά την οποία υπήρξε προσωρινή συμβιβαστική διευθέτηση, προκάλεσαν τη μεγαλύτερη κρίση στην Εκπαίδευση των τελευταίων δεκαετιών.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η Κυβέρνηση μονομερώς και ετσιθελικά προσπάθησαν να επιβάλουν, χωρίς οποιοδήποτε διάλογο και έξω από κάθε δεοντολογία, σειρά μέτρων σε μια προσπάθειά τους, για δήθεν, εξορθολογισμό στην Εκπαίδευση. Θέλουμε να πιστεύουμε οι πρακτικές αυτές ήταν μια κακή συγκυρία και μια απαράδεκτη απόφαση της Επίσημης Πλευράς και δεν θα επαναληφθούν προκαλώντας προβλήματα στον ευαίσθητο χώρο του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η ΠΟΕΔ έχει αποδείξει με την όλη στάση της τους οκτώ αυτούς μήνες, ότι με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, θετική διάθεση και οξυδέρκεια είναι έτοιμη να συζητήσει οποιεσδήποτε προτάσεις για αλλαγές στους όρους και στις συνθήκες εργοδότησης των εκπαιδευτικών, πάντοτε όμως, μέσα από σωστές διαδικασίες δημοκρατικού διαλόγου, σε μια προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης Δημόσιας Εκπαίδευσης, προς όφελος του Δημόσιου Σχολείου, των εκπαιδευτικών και των παιδιών.

Σε σχέση με το κείμενο της Πρότασης που κατατίθεται σήμερα στη ΜΕΠΕΥ και μετά τις επίσημες αλλά και τις άτυπες συναντήσεις που είχαμε στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης του καλοκαιριού του 2018, ως ΠΟΕΔ, εκφράζουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενό του και το αποδεχόμαστε ως η θεσμοθετημένη κατάληξη των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Βάσει της κατάληξης αυτής, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος αναγνωρίζεται ως χρήσιμος και αναγκαίος σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση), μέσα από τη φόρμουλα που καταγράφεται στη συμφωνία και η οποία αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια λογική και σωστή διευθέτηση, που ενώ αποδέχεται αυτό κάθε αυτό τον θεσμό του Υ.Τ. και τον ενισχύει επεκτείνοντάς τον από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, ταυτόχρονα τον εξορθολογίζει θέτοντας κριτήρια ως προς την εφαρμογή του. Η απαλλαγή από τον διδακτικό χρόνο για την ανάληψη των καθηκόντων του Υ.Τ. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα θεσμοθετημένα καθήκοντα.

Στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση) ο θεσμός του Υ.Τ. ξεκίνησε το 2010 μετά από σειρά μακρόχρονων συζητήσεων με το Υπουργείο Παιδείας και την εκάστοτε Κυβέρνηση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε συνεπεία διαφόρων συγκυριών, μεταξύ των οποίων και της οικονομικής κρίσης που ταλάνισε τον τόπο μας. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση του θεσμού στη ΜΕΠΕΥ, όπως αυτή διατυπώνεται στο κείμενο της σχετικής συμφωνίας, εξυπακούει την έναρξη άμεσου και κατ’ επείγοντος διαλόγου ανάμεσα στην ΠΟΕΔ και το Υπουργείο Παιδείας για να συμφωνηθεί, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-20, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και εφαρμογής του θεσμού του Υ.Τ. στην Προδημοτική, στη Δημοτική και στην Ειδική Εκπαίδευση στη βάση της συμφωνημένης φόρμουλας που καταγράφεται στην παρούσα Πρόταση της ΜΕΠΕΥ. Η ΠΟΕΔ παραδίδει από σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και καταθέτει στα πρακτικά της σημερινής συνάντησης την πρόταση/εισήγησή της για την ολοκλήρωση του θεσμού η οποία θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης με την Επίσημη Πλευρά (το σχετικό κείμενο επισυνάπτεται).

Θεωρούμε τέλος, σημαντικό να αναφέρουμε ως προς τον θεσμό του Υ.Τ. ότι η ΠΟΕΔ στο πλαίσιο των συζητήσεων στη ΜΕΠΕΥ εισηγήθηκε για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2019-20 ο θεσμός του Υ.Τ. να ισχύσει για μία περίοδο σε όλη τη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδικές Μονάδες: 1 περίοδος, Προδημοτική Εκπαίδευση: 1 περίοδος, Α΄ τάξη: 1 περίοδος, Β΄ τάξη: 1 περίοδος, Γ΄ τάξη: 1 περίοδος, Δ΄ τάξη: 1 περίοδος, Ε΄ τάξη: 1 περίοδος, Στ΄ τάξη: 1 περίοδος) και 2 περιόδους στα συμπλέγματα τάξεων όπως ίσχυε μέχρι τη σχολική χρονιά 2017-18, για λόγους που τεκμηριωμένα παρουσίασε. Άμεσα επιβάλλεται να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα επέκτασης και ολοκλήρωσής του στη βάση της φόρμουλας που συμφωνήθηκε (από 13 παιδιά και πάνω παραχωρούνται δύο διδακτικές περίοδοι, από 12 παιδιά και κάτω παραχωρείται μια διδακτική περίοδος).

Σημειώνουμε, επίσης, ότι η  ΠΟΕΔ έκανε εισήγηση/παραχώρηση να εφαρμοστεί η πιο πάνω διευθέτηση χωρίς κόστος για τη σχολική χρονιά 2019-20, μεταφέροντας τον απαιτούμενο χρόνο από τη Δημοτική Εκπαίδευση (2η περίοδος στην Α΄ τάξη και πίστωση περιόδων Υ.Τ. για τη νέα σχολική χρονιά 2019-20). Η εισήγηση κρίθηκε ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων και του πλαισίου της ΜΕΠΕΥ, έτσι η ΠΟΕΔ θα θέσει το όλο ζήτημα στον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας προκειμένου αυτή να ισχύσει από την ερχόμενη σχολική χρονιά 2019-20 με πολιτική απόφαση του ίδιου του Υπουργού Παιδείας. Κάτι, που έχει ήδη συζητηθεί άτυπα μαζί του και διαφάνηκε από μέρους του θετική διάθεση για υιοθέτηση της εισήγησης της ΠΟΕΔ.

2. Η απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα για ανάληψη άλλων εξωδιδακτικών καθηκόντων (τα οποία αναφέρονται ξεκάθαρα στη μελέτη που εκπόνησε η ERNST & YOUNG για το ΥΠΠ, σ. 65) από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο 15ο έτος υπηρεσίας τους κατά 2 διδακτικές περιόδους (από 29 δ.π. σε 27 δ.π.) και στη συνέχεια στο 21ο έτος υπηρεσίας τους ακόμη 2 διδακτικές περιόδους (από 27 δ.π. σε 25 δ.π.), παραμένει χωρίς διαφοροποίηση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση). Σύμφωνα με τη διευθέτηση που έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2018, τη σχολική χρονιά 2019-20 οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στο 21ο έτος υπηρεσίας τους και τη σχολική χρονιά 2018-19 ο διδακτικός τους χρόνος μειώθηκε μόνο κατά 1 διδακτική περίοδο για ανάληψη άλλων εξωδιδακτικών καθηκόντων, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα μειωθεί ο διδακτικός τους χρόνος για ακόμη 1 περίοδο και για τη σχολική χρονιά 2019-20 και μόνο, θα πιστωθούν, επιπλέον, τη μείωση της 1 διδακτικής περιόδου που δεν τους έγινε τη σχολική χρονιά 2018-20 (άρα τη σχολική χρονιά 2019-20 ο διδακτικός τους χρόνος θα είναι 24 δ.π.).

Κατά ανάλογο τρόπο θα διευθετηθεί και η μείωση του διδακτικού χρόνου όσων εκπαιδευτικών συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα από την ηλικία των 50 ετών και έπειτα για 25 διδακτικές περιόδους. Για τους εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας τους τη σχολική χρονιά 2018-19 και δεν ίσχυσε η πιο πάνω ρύθμιση, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα ισχύσει η ρύθμιση όπως τα προηγούμενα χρόνια και επιπλέον θα πιστωθούν μόνο για τη σχολική χρονιά 2019-20 και τη μείωση που δεν τους παραχωρήθηκε.

  1. Ο χρόνος που παραχωρείται στους αξιωματούχους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων αποτελούσε, τα τελευταία οκτώ χρόνια, μια από τις αξιώσεις που η ΠΟΕΔ έθετε προς θεσμοθέτησή του μέσα από τη ΜΕΠΕΥ. Η ολική ή μερική απαλλαγή των συνδικαλιστών από τα διδακτικά τους καθήκοντα για να μπορούν να επιτελούν τις συνδικαλιστικές τους υποχρεώσεις και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, όπως ορίζουν ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις και πρακτικές (Διεθνές Γραφείο Εργασίας – I.L.O κ.ά.), αλλά και μέσα από συνταγματικές και νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, συζητήθηκαν τόσο στη Διυπουργική Επιτροπή (Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργός Γεωργίας και Περιβάλλοντος) που ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη διευθέτηση των θεμάτων του καλοκαιριού, όσο και στη ΜΕΠΕΥ. Η υιοθέτηση από τη ΜΕΠΕΥ της διευθέτησης της 3ης Οκτωβρίου 2018 οδηγεί στην οριστική θεσμοθέτηση του όλου ζητήματος, βάσει της εν λόγω ρύθμισης η οποία δυνητικά μπορεί να διαφοροποιηθεί, σε κάποιο βαθμό, από το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, εάν για τεκμηριωμένους λόγους οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες ως προς την ομαλή λειτουργία τους.

  1. Σε σχέση με τον συνολικό εξορθολογισμό του συστήματος των απαλλαγών, που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη ΜΕΠΕΥ, σημειώνουμε την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΥΠΠ στη συνάντηση της 11ης Ιανουαρίου 2019 (σημείο 11 στα Πρακτικά). Ο Αν. ΓΔ του ΥΠΠ εκφράζοντας της θέση του ΥΠΠ ανέφερε ότι «…η κατηγοριοποίηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών για τα οποία παραχωρούνται απαλλαγές διδακτικών περιόδων, αφορά δραστηριότητες/εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν μόνο από εκπαιδευτικούς και για τις οποίες θα μπορούσαν να μειωθούν οι απαλλαγές που παραχωρούνται, αλλά και δραστηριότητες/εργασίες που θα μπορούσαν να εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό και όχι από εκπαιδευτικούς, οπότε και δεν θα προκύπτει μείωση του διδακτικού χρόνου για τις δραστηριότητες/εργασίες αυτές, όπως π.χ. η συντήρηση και ο προγραμματισμός των Η/Υ των σχολείων». Η ΠΟΕΔ, με σχετική επιστολή που κατέθεσε στη ΜΕΠΕΥ στη συνεδρία της 11ης Ιανουαρίου 2019 και στη βάση του εγγράφου των απαλλαγών για ανάληψη άλλων καθηκόντων που παρουσίασε το ΥΠΠ, τόνισε και απέδειξε τεκμηριωμένα ότι ο χρόνος αυτός που παραχωρείται στους εκπαιδευτικούς στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση αφορά στην ανάληψη καθηκόντων που είναι άρρηκτα συνυφασμένα με την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Μάλιστα, ο χρόνος αυτός όχι απλώς δεν αποτελεί «απαλλαγή» των εκπαιδευτικών από καθήκοντα, αλλά τους επιφορτώνει με σωρεία άλλων εξωδιδακτικών καθηκόντων που στις πλείστες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωσή τους. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν οι δύο διδακτικές περίοδοι που απαλλάσσονται απλές νηπιαγωγοί προκειμένου να αναλάβουν και τα καθήκοντα διεύθυνσης του νηπιαγωγείου, η μια ή δύο περίοδοι που οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα που κατά το ελάχιστο είναι 11 δ.π. και ανέρχονται μέχρι και 19δ.π. προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στα αυξημένα διοικητικά, εκπαιδευτικά και άλλα καθήκοντα που καθημερινά αναλαμβάνουν, στον ελάχιστο χρόνο που παραχωρείται ως απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντηρούν από κάθε άποψη τους Η/Υ των σχολικών μονάδων και να συμβάλλουν έτσι στην εκπαιδευτική και μαθησιακή αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, ώστε η επένδυση αυτή των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ να αποδίδει τα αναμενόμενα.

Η ΠΟΕΔ, έχει καταθέσει είκοσι έξι συνολικά θέματα για συζήτηση στη ΜΕΠΕΥ, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιο πάνω, με απώτερο σκοπό τη συζήτησή και θεσμοθέτησή τους εφόσον κρίνονται αναγκαία και απαραίτητα για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Τη νέα σχολική χρονιά 2019-20 και μέχρι τη θεσμοθέτησή τους μέσα από ρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν, η ανάληψη εξωδιδακτικών καθηκόντων με ταυτόχρονη μείωση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών (π.χ. Τ.Π.Ε., χρόνος διεύθυνσης, χρόνος για ομαλή μετάβαση κ.ά.) θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, τουλάχιστον, όπως τα προηγούμενα χρόνια και χωρίς μείωση του χρόνου αυτού, αφού αποδεδειγμένα θα επηρεαστεί η λειτουργία των σχολείων.

5. Ως προς τον εξορθολογισμό του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕΔ, επιθυμεί όπως το συγκεκριμένο θέμα αποτελέσει το αμέσως επόμενο θέμα που θα συζητηθεί στη ΜΕΠΕΥ. Στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί, βάσει των ευρωπαϊκών στοιχείων που παρατίθενται στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ, κατατάσσονται στους εκπαιδευτικούς με τον υψηλότερο διδακτικό χρόνο. Ιδιαίτερα οι Διευθυντές/τριες των σχολείων στην Κύπρο παρουσιάζουν παγκόσμια πρωτοτυπία με τον αυξημένο διδακτικό χρόνο που έχουν (από 11 – 19 δ.π.) με αρνητικότατες επιπτώσεις τόσο στο διοικητικό όσο και στο εκπαιδευτικό τους έργο. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι οι Βοηθοί Διευθυντές στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση που μαζί με τον/την Διευθυντή/τρια αποτελούν τη Διευθυντική ομάδα του σχολείου, τους παραχωρούνται ημερησίως 16 λεπτά για να επιτελέσουν τα επιπλέον καθήκοντα της θέσης.

Τα πιο πάνω στοιχεία, καταδεικνύουν την ανάγκη σωστού εξορθολογισμού του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών στη βάση των αυξημένων αναγκών των σχολείων και πολύ περισσότερο με τρόπο που να υπηρετείται η ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με την έννοια της επίτευξης των μαθησιακών και άλλων στόχων που τίθενται και της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών. Η ΠΟΕΔ δηλώνει πανέτοιμη να αρχίσει στο αμέσως επόμενο διάστημα τη συζήτηση στη ΜΕΠΕΥ του θέματος αυτού, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο παραπλανητικών και ατεκμηρίωτων αναφορών την περίοδο της κρίσης του καλοκαιριού.

6. Καταγράφουμε ως θετική την αναφορά και ενημέρωση στη ΜΕΠΕΥ του θέματος για την συνταξιοδοτική κάλυψη των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν μετά το 2011, οι οποίοι παραμένουν μετέωροι σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Κάτι, που ήδη άρχισε να δημιουργεί προβλήματα σε εκπαιδευτικούς που με υπηρεσία τόσο ως συμβασιούχοι αλλά και ως μόνιμοι αφυπηρετούν ή θα αφυπηρετήσουν το επόμενο διάστημα και δεν έχει, ακόμη, διευθετηθεί το συγκεκριμένο κρίσιμο ζήτημα. Η ΠΟΕΔ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη τις θέσεις της στο εν λόγω ζήτημα και αναμένει την κατάθεση από πλευράς της Κυβέρνησης για συζήτηση σχετικής Πρότασης.

7. Μέρος της Πρότασης της ΜΕΠΕΥ αποτελεί και το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης εκπαιδευτικών χωρίς τις επιβαρύνσεις που τέθηκαν το 2012. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε ηλικία 5 χρόνια κάτω από την ηλικία νόμιμης αφυπηρέτησης ή έχουν συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας θα μπορούν να αφυπηρετήσουν αξιοποιώντας τη σχετική ρύθμιση.

Το Σχέδιο αυτό, αναμένεται να αποτελέσει μια διέξοδο στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης για σειρά ζητημάτων και προβλημάτων που αναδύθηκαν τα τελευταία, ιδιαίτερα, χρόνια μετά τις αλλαγές που έγιναν το 2012. Αναμένεται ότι θα δοθούν λύσεις και στα προβλήματα που άρχισαν να διαφαίνονται στο Νέο Σύστημα Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση, αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς (στελέχωση, μεταθέσεις/μετακινήσεις, προαγωγές κ.λπ.). Ως εκ τούτου, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που υποδεχόμαστε τη ρύθμιση αυτή.

Κλείνοντας την τοποθέτηση μας, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο της ΜΕΠΕΥ, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών για τη θετικότατη και εποικοδομητικότατη συμβολή που είχε όλους αυτούς τους μήνες και για το ενδιαφέρον που, πέρα από τον θεσμικό του ρόλο, επέδειξε και σε προσωπικό επίπεδο, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών που ξέσπασε στο χώρο της Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη μνεία και αναφορά οφείλουμε και στην Ανώτερη Λειτουργό Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κ. Ευαγγελία Παλαζίδου για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την τεράστια συμβολή που είχε στην όλη προσπάθεια, ιδιαίτερα, σε ότι αφορά την σωστή, αντικειμενική και έγκαιρη τήρηση των Πρακτικών των συναντήσεων που είχαμε στη ΜΕΠΕΥ.

Ευχαριστίες και σε όλες και όλους τις/τους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού που συμμετείχαν, επίσης εποικοδομητικά στον διάλογο που έγινε.

Τέλος, οφείλουμε να εκφράσουμε την εκτίμηση, τον σεβασμό και τις ευχαριστίες μας στην τέως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Αίγλη Παντελάκη που με σοβαρότητα και καλή διάθεση συνέβαλε τα μέγιστα στη σημερινή κατάληξη της ΜΕΠΕΥ, στους Διευθυντές των Τμημάτων του ΥΠΠ (Δημοτικής, Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, ΠΙΚ) για τη δική τους εποικοδομητική και θετική παρουσία και γενικά σε όλους τους λειτουργούς του ΥΠΠ που συμμετείχαν.

Ως ΠΟΕΔ, αισθανόμαστε ότι όλοι προσβλέπουμε και επιδιώκουμε ένα καλύτερο Δημόσιο Σχολείο, προς όφελος των παιδιών μας και συνεπακόλουθα του της Κύπρου μας. Έστω, κι αν αυτός ο κοινός και αδυσώπητος σκοπός αντιμετωπίζεται μέσα από διαφορετική οπτική γωνία ή διαφορετικά πρίσματα. Θεωρούμε χωρίς αμφιβολία, ότι όταν τηρούμε ευλαβικά τις σωστές και νενομισμένες διαδικασίες και πάντοτε με καλή διάθεση μπορούμε, χωρίς προστριβές και εντάσεις, να εξευρίσκουμε τις σωστές, συναινετικές και κοινά αποδεκτές λύσεις σε όλα τα ζητήματα που αρμοδίως καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση της διαδικασίας στη ΜΕΠΕΥ, βάσει και του Καταστατικού που αυτή έχει, προκειμένου να συζητήσουμε, αρχής γενομένης από το αμέσως επόμενο διάστημα, όλα τα θέματα που έχουν επανακατατεθεί και από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και τα οποία παρέμειναν σε στασιμότητα όλα τα προηγούμενα χρόνια ή συζητούνταν σε μη αρμόδια και θεσμοθετημένα σώματα και συναντήσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                  Ο Γ. Γραμματέας,

 Φίλιος Φυλακτού       Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |