Α/Α

Όνομα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Κίνηση

1

Αντώνης Τινής

99406660

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

2

Εύη Ισαάκ

99668713

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

3

Κύπρος Σάντης

99874770

[email protected]

Προοδευτική

4

Λούκας Τσούκκας

99432148 

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

5

Μάριος Κασιουρής

99605290

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

6

Μάριος Πογιατζής

99450588

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

7

Μαρίτσα Ιωάννου 

99054020

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

8

Μιχάλης Μουστακάς

99454590

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

9

Χιονούλλα Τριανταφυλλή

99517940

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

10

Χριστίνα Κναή

99311062

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

11

Χριστίνα Σωφρονίου

99331595

das[email protected]

ΑΚΙΔΑ