ΑΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κίνηση Κινητό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1 Μουστακάς Μιχάλης ΑΚΙΔΑ 99454590 moustakas@cytanet.com.cy
2 Γιώργος Φλουρής ΑΚΙΔΑ 99415514 georgeflouris@gmail.com
3 Πογιατζής Μάριος ΑΚΙΔΑ 99450588 mar.poyiadjis@gmail.com
4 Ιωάννου Μαρίτσα ΑΚΙΔΑ 99054020 sigkatikoi@yahoo.gr
5 Σωφρονίου Χριστίνα ΑΚΙΔΑ 99331595 daskalacs@gmail.com
6 Τσούκκας Λούκας ΠΑΔΕΔ 99432148 louevge@cytanet.com.cy
7 Τινής Αντώνης ΠΑΔΕΔ 99406660 antonis_tinis@yahoo.gr
8 Ισαάκ Εύη ΠΑΔΕΔ 99668713 isaac.evi@gmail.com
9 Κασιουρής Μάριος ΠΑΔΕΔ 99605290 kashiourismarios@gmail.com
10 Γεωργίου Κναή Χριστίνα ΠΑΔΕΔ 99311602 christinaknai@cytanet.com.cy
11 Σάντης Κύπρος ΠΡΟΟΔ. 99874770 kesanti@cytanet.com.cy