Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία Επικονωνίας

Κεντρική Γραμμή Επικοινωνίας: (+357) 22398800 Επιπλέον για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε και με τα μέλη της Γραμματατείας της ΠΟΕΔ.

Αναμένουμε ότι η ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ θα αποτελέσει όχι απλά χώρο ενημέρωσης των συναδέλφων και συναδελφισσών αλλά ταυτόχρονα θα καταστεί και χώρος αμφίδρομης επικοινωνίας με την Οργάνωσή μας.
 
Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με την ΠΟΕΔ για θέματα / απορίες που προκύπτουν από την επαγγελματική σας πορεία στη διεύθυνση - poed@cytanet.com.cy
 
Ταυτόχρονα, για θέματα που αφορούν την ίδια την ιστοσελίδα μας, για σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τους: 

 

Μιχάλη Αλεξόπουλο - mic11alex@hotmail.com
Πάμπο Παπαδόπουλο - pampospedu@yahoo.com​
Αντώνη Τινή - antonis_tinis@yahoo.gr

Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε αλληλογραφία προς την Οργάνωση στη διεύθυνση: ΠΟΕΔ, Λεωφόρος Κυρηνείας 184, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς ή να αποστείλετε τηλεομοιότυπο στον αριθμό : (+357) 22-817599