Α/Α

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1

Γεωργιάδης Γιώργος

Πρόεδρος

99699049

[email protected]y

2

Ειρήνη Ελισσαίου Χούλου

Γραμματέας

99430616

 

3

Γιώργος Γεωργίου

Αντιπρόεδρος

99792087

[email protected]

4

Θανάσης Σαββίδης

Ταμίας

99428868

[email protected]

5

Λοΐζου Πολυκάρπου

Οργ. Γραμματέας

96715133

[email protected]

6

Ειρήνη Ελισσαίου

Βοηθός Γραμματέας

99430616

[email protected]

7

Σάββας Ζήνωνος

Βοηθός Οργ. Γραμματέας

99533419

[email protected]