Α/Α

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1

Βασούλα Κούλα

Πρόεδρος

99527993

[email protected]

2

Ελπινίκη Μανώλη

Γραμματέας

96748414

[email protected]

3

Νικολίνα Νικολάου

Αντιπρόεδρος

99374472

[email protected]

4

Μάριος Πιτσιλλής

Ταμίας

99522254

[email protected]

5

Μαρία Κουτσουλλή

Οργ. Γραμματέας

99755038

[email protected]

6

Ελένη Παρτασά

Βοηθός Γραμματέας

97903096

[email protected]

7

Μαρία Δημητρίου Κουμίδου

Βοηθός Οργ. Γραμματέας

99844982

[email protected]