Μέσα από το Καταστατικό της Οργάνωσης διαγράφεται η αποστολή, ο σκοπός και το όραμα της ΠΟΕΔ, μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η ΠΟΕΔ επιδιώκει:
 

 1. την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης και των Δασκάλων
   
 2. την προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της
   
 3. την εξασφάλιση και παροχή στα μέλη της επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων
   
 4. την ευημερία των μελών της και η βελτίωση γενικά των συνθηκών της ζωής τους
   
 5. την επίτευξη εθνικής, χριστιανικής, κοινωνικής και πνευματικής προαγωγής των μελών της
   
 6. την προώθηση των αρχών της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας καθώς και η εμπέδωση των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.


Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων η ΠΟΕΔ συνεργάζεται με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις της Κύπρου, συντονίζοντας με αυτές τις απόψεις και θέσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος ενώ παράλληλα διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ). Επιπρόσθετα, η ΠΟΕΔ είναι ενεργό μέλος της Education International (Διεθνής Οργάνωση Εκπαιδευτικών Συνδικάτων) και σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ETUCE (European Trade Union Committee for Education). Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη την 1η Μαΐου 2004 η ΠΟΕΔ απέκτησε καθεστώς μέλους της ETUCE με δυνατότητα έδρας και ψήφου στο Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης.