Α/Α

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1

Σπύρος Σπύρου

Πρόεδρος

99527387

[email protected]

2

Γιάννης Οικονομίδης

Γραμματέας

99412243

[email protected]

3

Άντρη Παπαφώτη

Αντιπρόεδρος

96573282

[email protected]

4

Στέλιος Παφίτης

Ταμίας

99423284

[email protected]