Α/Α

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1

Σπύρος Σπύρου

Πρόεδρος

99527387

spyrosspyrou48@hotmail.com

2

Γιάννης Οικονομίδης

Γραμματέας

99412243

yiannise75@gmail.com

3

Άντρη Παπαφώτη

Αντιπρόεδρος

96573282

andry.papa@hotmail.com

4

Στέλιος Παφίτης

Ταμίας

99423284

paphitisstelios@hotmail.com