Α/Α

Όνομα

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Κίνηση

1

Ανδρέας Θεοδώρου

99491322

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

2

Βασούλα Κούλα

99527993

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

3

Γιώργος Αττίπας

99472548

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

4

Έλενα Ανδρέου

99559975

[email protected]

Προοδευτική

5

Έλενα Λοϊζου

99754402

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

6

Ελπινίκη Μανώλη

96748414

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

7

Κώστας Ιεροδιακόνου

99473913

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

8

Μαρία Δημητρίου Κουμίδου

99844982

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

9

Μαρία Κουτσουλλή

99755038

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

10

Μάριος Πιτσιλλής

99522254

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

11

Μάριος Στυλιανού

99356142

[email protected]

Προοδευτική

12

Μάρω Θεοδώρου

99313640

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

13

Μιχάλης Αλεξόπουλος

99617872

[email protected]

ΑΚΙΔΑ

14

Νικολίνα Νικολάου

99374472

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

15

Πρόδρομος Αλαμπρίτης

99611846

[email protected]

ΠΑΔΕΔ

16

Σταύρος Αναγνώστου

99172010

[email protected]

ΠΑΔΕΔ