Το περιοδικό ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αποτελεί το εκφραστικό όργανο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων.

Την εκδοτική ευθύνη έχει η εκάστοτε εκτελεστική Γραμματεία ενώ μετρά φέτος 44 χρόνια εκδοτικής παρουσίας, εάν συνυπολογίσουμε και τις αφετηριακές προσπάθειες σύνταξης.
 

Αποτελεί τον κωδικοποιημένο έντυπο λόγο των οργάνων της ΠΟΕΔ με σκοπό την κοινοποίηση πεπραγμένων και αποφάσεων προς τον ευρύτερο κλάδο. 
 

Με γνώμονα την ενημέρωση της βάσης, έχει περιλάβει στις στήλες του θέματα πέραν των συνδικαλιστικών παραμέτρων παρουσιάζοντας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, διεθνών εκπαιδευτικών εξελίξεων, επιστημονικών τοποθετήσεων.
 

Σε μια διαχρονική θεώρηση ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ έχει καταγράψει την ιστορία της Συντεχνίας των δασκάλων και ένα μεγάλο μέρος από την ιστορία της Δημοτικής Εκπαίδευσης του τόπου.  Για τον ερευνητή του μέλλοντος αλλά και του παρόντος αποτελεί τη βασική πηγή για την πορεία και εξέλιξη της ΠΟΕΔ.
 

Παράκληση και προτροπή προς όλους τους συναδέλφους είναι όπως ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ο οποίος αποστέλλεται ανελλιπώς σ’ όλα τα σχολεία της Κύπρου, γίνεται αντικείμενο μελέτης με σκοπό την ενημέρωση και την πληροφόρηση.