Α/Α

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1

Γιώργος Φλουρής

Πρόεδρος

99415514

georgeflouris@gmail.com

2

Μάριος Κασιουρής

Γραμματέας

99605290

kashiourismarios@gmail.com

3

Χριστίνα Σωφρονίου

Αντιπρόεδρος

99331595

daskalacs@gmail.com

4

Εύη Ισαάκ

Ταμίας

99668713

Isaac.evi@gmail.com

5

Μαρίτσα Ιωάννου

Οργ. Γραμματέας

99054020

sigkatikoi@yahoo.gr

6

Χριστίνα Κναή

Βοηθός Γραμματέας

99311602

knaichristina@gmail.com

7

Μάριος Πογιατζής

Βοηθός Οργ. Γραμματέας

99450588

mar.poyiadjis@gmail.com