Α/Α

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1

Γιώργος Φλουρής

Πρόεδρος

99415514

[email protected]

2

Μάριος Κασιουρής

Γραμματέας

99605290

[email protected]

3

Χριστίνα Σωφρονίου

Αντιπρόεδρος

99331595

[email protected]

4

Εύη Ισαάκ

Ταμίας

99668713

[email protected]

5

Μαρίτσα Ιωάννου

Οργ. Γραμματέας

99054020

[email protected]

6

Χριστίνα Κναή

Βοηθός Γραμματέας

99311602

[email protected]

7

Μάριος Πογιατζής

Βοηθός Οργ. Γραμματέας

99450588

[email protected]