Οδηγίες Προς Τα Μέλη
42. Υπενθύμιση οδηγιών για εύρυθμη λειτουργία των σχολείων (Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Η ΠΟΕΔ επιθυμεί να  υπενθυμίσει τα μέλη της, τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα
41. Παροχή αντιγράφων Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΑΠΕ) στους γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες (Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Αναφορικά με την παροχή αντιγράφων Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΑΠΕ) στους γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες και σε συνέχεια της εγκυκλίου της ΔΔΕ, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2023 (ypp15331) και της οδηγίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αρ. Φακ.: 07.16.006.001), μετά από συνεννόηση της ΠΟΕΔ με το ΥΠΑΝ, η Οργάνωση ενημερώνει τα μέλη της, τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα
40. Οδηγίες ΠΟΕΔ προς διευθυντές/τριες, διευθύνοντες/ουσες (Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του σχεδίου δράσης σε έκτακτη ανάγκη: 1. Οι διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση μόνο του εντύπου που αφορά στην πολιτική άμυνα, όπως γίνεται κάθε χρόνο. 2. Σε σχέση με το υπόλοιπο μέρους του εντύπου, το οποίο αναφέρεται σε θέματα τεχνικής φύσης, η ΠΟΕΔ έχει ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, πως οι διευθύνσεις των σχολείων δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή του, ούτε και επαρκή διοικητικό χρόνο. Η ΠΟΕΔ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με το ΥΠΑΝ, για επίλυση του ζητήματος.

Διαβάστε περισσότερα
39. Ενημέρωση Λογοπαθολόγων, μελών ΠΟΕΔ (Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Η ΠΟΕΔ πληροφορεί τα μέλη της, λογοπαθολόγους, που επηρεάζονται από τη νομοθεσία για το μητρώο εγγραφής λογοπαθολόγων και τα όσα ζητούνται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, στο παρόν στάδιο, πέραν των όσων προβλέπονται από τα σχέδια υπηρεσίας τους. Η ΠΟΕΔ ειναι σε επικοινωνία με το ΥΠΑΝ και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση του ζητήματος.

Διαβάστε περισσότερα
38. Οδηγίες ΠΟΕΔ για αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας (Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Όσον αφορά τη Σχολική Έκθεση Προόδου (Σ.Ε.Π.), μετά από τη θετική ανταπόκριση του ΥΠΠΑΝ στο αίτημα της ΠΟΕΔ όπως δοθεί παράταση για τη συμπλήρωσή της, αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Όσον αφορά τη συμπλήρωσή της η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει παλαιότερες οδηγίες της Οργάνωσης που είναι ακόμη σε ισχύ. Παράλληλα, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που βιώνουν τα σχολεία μας, η αξιολόγηση μαθητή/τριας θα ήταν καλά να συμπληρωθεί όσο πιο απλά και πρακτικά γίνεται, χωρίς να δημιουργηθεί επιπρόσθετη και αχρείαστη πίεση στους/στις εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε περισσότερα
37. Η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με τους αντικαταστάτες (Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με τους αντικαταστάτες (αναπληρώσεις, χρόνος απασχόλησης, αυτοπεριορισμός λόγω covid-19, θηλασμούς, διαδικασία τερματισμού).

Διαβάστε περισσότερα
36. Θέματα Ασφάλειας και Υγείας – Άνοιγμα Εισόδων Σχολικών Μονάδων πριν από τις 7:30 π.μ. (Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ότι έχει θέσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της ενώπιον του ΥΠΠΑΝ, σε σχέση με την πρόσφατη οδηγία του για άνοιγμα των εισόδων των σχολικών μονάδων, από την ώρα προσέλευσης του βοηθητικού προσωπικού. Έχοντας ξεκαθαρίσει πως η ώρα προσέλευσης και η οποιαδήποτε ευθύνη των εκπαιδευτικών, καθορίζεται με σαφήνεια από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, η ΠΟΕΔ ενημερώνει τις διευθύνσεις ότι η οδηγία για άνοιγμα των εισόδων από την ώρα προσέλευσης του βοηθητικού προσωπικού, εφαρμόζεται  με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει δώσει τις σχετικές οδηγίες και οφείλει να μεριμνήσει για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των μαθητών, οι οποίοι θα προσέρχονται μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ.- 7:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
35. Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή/ριας - Συμπλήρωση Σχολικής Έκθεσης Προόδου (ΣΕΠ) για τη σχολική χρονιά 2020-2021 (Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπήρξε από πλευράς ΥΠΠΑΝ ναπροχωρήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ – Μάιος 2019) για την ολοκλήρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ που αφορά την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/ριας (ΕΣΑΜ).

Διαβάστε περισσότερα
34. «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ» (Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Στο σχολείο έχει σταλεί  επιστολή με αναλυτικές οδηγίες για τον υπεύθυνο Δάσκαλο (θα την παραδώσει ο διανομεάς). Τα Δελτία Παραγγελίας θα έλθουν στο σχολείο σας ΜΑΖΙ με το πρώτο τεύχος μεταξύ 10 Οκτωβρίου και 25 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να παραδοθεί από το διανομέα τέτοιος αριθμός Δελτίων που θα καλύπτει όλα τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας. Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας παραδοθεί θα υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας.

Διαβάστε περισσότερα
33. Σχολική ζωή και οικονομική κρίση (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΠΟΕΔ & Οικονομία)

Στα πλαίσια αυτά τόσο οι διευθύνσεις των σχολείων όσο και ο διδασκαλικός σύλλογος θα πρέπει να επιμετρούν στις αποφάσεις τους και τις παραμέτρους της αποφυγής σπαταλών, του εξορθολογισμού διάθεσης των οικονομικών πόρων και της αποφυγής εξόδων τα οποία θα επιβαρύνουν καίρια τους γονείς.

Διαβάστε περισσότερα
32. Σύστημα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που διαπιστώνουν ότι δεν παραλαμβάνουν τέτοια μηνύματα, να κοινοποιήσουν στην Οργάνωση τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε το όνομά τους να περιληφθεί στο σχετικό κατάλογο αποδεκτών.

Διαβάστε περισσότερα
31. Ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ. (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ, www.poed.com.cy, έχει επανασχεδιαστεί. Με μοντέρνο σχεδιασμό και ανανεωμένη αισθητική, η νέα ιστοσελίδα προσβλέπει στην έγκυρη, έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των μελών της ΠΟΕΔ, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.  Πιο άμεση και εύχρηστη, περιέχει όλα όσα χρειάζεται ένας επισκέπτης να βρει. Προτρέπονται οι συνάδελφοι να την επισκέπτονται τακτικά.

Διαβάστε περισσότερα
30. Εκδόσεις ΠΟΕΔ (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Αναμένουμε από τους συναδέλφους ότι θα επιδείξουν ενδιαφέρον και θα ενισχύσουν την Οργάνωση στις προσπάθειές της για διάθεση των εντύπων που αυτή εκδίδει κατά περιόδους.

Διαβάστε περισσότερα
29. Μουσείο ΠΟΕΔ – Επισκέψεις στη Βάσα Κοιλανίου (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Προτρέπονται οι συνάδελφοι να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βάσα Κολανίου και στο Μουσείο ΠΟΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες τόσο για το Μουσείο ΠΟΕΔ όσο και για την κοινότητα Βάσας Κοιλανίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα
28. Κάρτα Μέλους ΠΟΕΔ (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Τα νέα μέλη ή και άλλοι συνάδελφοι που τυχόν δεν έχουν πάρει ακόμη την Κάρτα, καλούνται να επικοινωνούν με τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης για να τύχουν άμεσης εξυπηρέτησης.

Διαβάστε περισσότερα
27. Εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Παρακαλούμε θερμά τους διευθυντές των σχολείων μας να παραινέσουν τους συναδέλφους να ελέγξουν κατά πόσο γίνεται η αποκοπή από το Γενικό Λογιστήριο, διευκρινίζοντάς τους, ταυτόχρονα, ότι η συνδρομή στην Οργάνωση φοροαπαλλάσσεται.

Διαβάστε περισσότερα
26. Ταμείο Αλληλεγγύης Μελών ΠΟΕΔ και Βοήθειας για τα Μέλη Οικογενειών Αποθνησκόντων Δασκάλων (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Ως Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα  τα οποία αφορούν τόσο τη λειτουργία του Ταμείου όσο και τις επόμενες αποκοπές για βοήθεια μελών οικογενειών Αποθνησκόντων δασκάλων

Διαβάστε περισσότερα
25. Tαμείο Διευθυντή (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η σύσταση και η διαχείριση του Ταμείου γίνονται με τον τρόπο που διαγράφεται, επίσης, στη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος, στην οποία συστήνεται, περαιτέρω, όπως υπάρχει πάντοτε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες για αξιοποίηση του εργατοϋπαλληλικού και τεχνικού προσωπικού.

Διαβάστε περισσότερα
24. Σχολεία με εργοτάξια (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Είναι υπόψη της Οργάνωσης ότι σε διάφορα σχολεία λειτουργούν εργοτάξια που, αναπόφευκτα, δημιουργούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα
23. Συστήματα Συναγερμού (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Οδηγίες όσον αφορά τα συστήματα συναγερμού που λειτουργούν στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα
22. Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Νοείται ότι, τίποτε από τα πιο πάνω δεν καθιστούν την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων υποχρεωτική και ότι η οργάνωση εκθέσεων αποφασίζεται από το Σύλλογο των Δασκάλων κάθε σχολείου και μόνο.

Διαβάστε περισσότερα
21. Έρανοι - Διάθεση οποιωνδήποτε αντικειμένων μέσω των σχολείων (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Διευκρινίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που η σχετική ενημερωτική επιστολή προς τα σχολεία προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι δάσκαλοι μπορούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, να παροτρύνουν τα παιδιά για την αγορά των προϊόντων από τα συγκεκριμένα ιδρύματα που τα διαθέτουν.

Διαβάστε περισσότερα
20. Διαγωνισμοί στα σχολεία – Μαθηματική Ολυμπιάδα (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Υπενθυμίζουμε, σχετικά, την απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ για μη συμμετοχή των σχολείων και των δασκάλων στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Ολυμπιάδας και τονίζουμε την ευθύνη των συναδέλφων να τηρούν τη σχετική οδηγία της Οργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα
19. Συνέδρια – Σεμινάρια (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Υπενθυμίζουμε, τέλος, την πάγια θέση της Οργάνωσης για την ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και την αξιοποίησή της ως μέσου για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των σχολικών μονάδων και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Διαβάστε περισσότερα
18. Σχολικές Γιορτές (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Καλούμε, τους συναδέλφους διευθυντές και το προσωπικό των σχολείων να προσαρμόσουν τις γιορτές του σχολείου τους στα πιο πάνω πλαίσια, γι’ αποφυγή των δυσάρεστων, κάποιες φορές, εμπειριών που προκύπτουν από τυχόν αντίθετες πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα
17. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Οι διευθυντές πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς το Τμήμα για τις τέτοιες συμπεριφορές, να κοινοποιούν τις επιστολές στην Οργάνωση και να κρατούν ημερολόγιο για τα σοβαρά επεισόδια που προκαλούνται, έτσι που να είναι ανά πάσα στιγμή πλήρως κατοχυρωμένοι.

Διαβάστε περισσότερα
16. Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η αρμονική συνεργασία σχολείου - γονιών (ως μεμονωμένων ατόμων ή ως οργανωμένων συνόλων) δημιουργεί, αναμφίβολα, ευνοϊκότερες προοπτικές για την επίτευξη των στόχων του σχολείου, γι΄ αυτό και θα πρέπει, με ενέργειες και των δασκάλων, να διασφαλίζεται. Πιστεύουμε, εντούτοις, ότι, ως επαγγελματίες, έχουμε την υποχρέωση να αποτρέπουμε την εκδήλωση παρεμβάσεων από τρίτους σε οποιοδήποτε τομέα που ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του προσωπικού των σχολείων, όπως είναι η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, το εκπαιδευτικό έργο γενικά, οι τρόποι εργασίας στο σχολείο, η κατανομή των παιδιών σε τμήματα κλπ., ή των διοικητικών οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι η στελέχωση των σχολείων κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα
15. Ατυχήματα στον χώρο των σχολείων (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η Οργάνωση επιδιώκει διαφοροποίηση του νομικού καθεστώτος που διέπει το θέμα των ατυχημάτων στα σχολεία και την εφαρμογή ρύθμισης τέτοιας που να μη θέτει τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους σε διλήμματα σ’ ό,τι αφορά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Διαβάστε περισσότερα
14. Άδειες Ασθένειας – Ιατροσυμβούλια (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η Οργάνωση έχει ζητήσει και θα επιμείνει στη θέση το όλο ζήτημα των αδειών από Ιατροσυμβούλιο να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης σε κοινή συνάντηση εκπροσώπων ΥΠΠ, Υπουργείου Υγείας και ΠΟΕΔ, με σκοπό την παραπέρα διευκρίνιση των απαιτήσεων του Ιατροσυμβουλίου και την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών αρχών και κριτηρίων, στη βάση των οποίων θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται, στο εξής, οι περιπτώσεις συναδέλφων που παραπέμπονται σε Ιατροσυμβούλιο.

Διαβάστε περισσότερα
13. Μετακινούμενοι δάσκαλοι (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Δυστυχώς, οι ρυθμίσεις αυτές, που εφαρμόζονταν με βάση πάγια πρακτική πολλών χρόνων, έχουν διαφοροποιηθεί μονομερώς από το ΥΠΠ και, παρά τις συνεχιζόμενες έντονες αντιδράσεις της Οργάνωσης, αυτές δεν κατέστη, ως την ώρα, δυνατό να επανέλθουν, δημιουργώντας πλείστα όσα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και ταλαιπωρία των επηρεαζόμενων συναδέλφων

Διαβάστε περισσότερα
12. Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Μετά από έντονες παραστάσεις της Οργάνωσης, και σχετική γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας, κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει/διαβάσει/φωτοτυπήσει σχετικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στον Προσωπικό του Φάκελο.

Διαβάστε περισσότερα
11. Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για τον θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Από τις 7,5, συνολικά, περιόδους που οι επηρεαζόμενες θα απουσιάζουν κάθε βδομάδα, οι 3 θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο ενώ οι υπόλοιπες 4,5 από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο. Νοείται ότι η 1 περίοδος για τις επισκέψεις γονέων παραμένει υποχρεωτική. Διευκρινίζουμε ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν ικανοποιεί την Οργάνωση και για τούτο οι προσπάθειές της για πιο σωστή κατανομή του χρόνου των 7,5 περιόδων θα συνεχιστούν.

Διαβάστε περισσότερα
10. Υπεύθυνος Τμήματος – Καθηκοντολόγιο (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Υπενθυμίζουμε ότι το καθηκοντολόγιο που συμφωνήθηκε για τον Υπεύθυνο Τμήματος, ύστερα από διαβούλευση της Οργάνωσης με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, είναι το ακόλουθο:

Διαβάστε περισσότερα
09. Σύμβουλοι – Συντονιστές (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε, ως ΠΟΕΔ, ότι οι συνάδελφοι αυτοί είναι καθαρά συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου μας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δίνουν οδηγίες για εργασίες στους εκπαιδευτικούς μας.

Διαβάστε περισσότερα
08. Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Με βάση τις πιο πάνω οδηγίες θα πρέπει να λειτουργεί, στο εξής, ο θεσμός του Επιθεωρητή και παρακαλούμε θερμά τους συναδέλφους να τις έχουν πάντοτε κατά νουν και να διεκδικούν την εφαρμογή της σχετικής απόφασης του ΥΠΠ.

Διαβάστε περισσότερα
07. Ωράριο / Αναπληρώσεις (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόζουν τη ρύθμιση που συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας για τις αναπληρώσεις, μέχρι την εξάντληση των 10 περιόδων που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να προσφέρουν, και στη συνέχεια να εφαρμόζουν την πρακτική που ίσχυσε και τα προηγούμενα χρόνια, κατανέμοντας τα παιδιά των οποίων απουσιάζει ο δάσκαλος στα υπόλοιπα τμήματα, σύμφωνα και με την οδηγία που δίνεται μέσα από την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με ημερομηνία 26 Αυγούστου, 2013

Διαβάστε περισσότερα
06. Εργασίες έξω από καθορισμένο χρόνο ή πρόγραμμα (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η Οργάνωση, επανειλημμένα, εξέφρασε τη θέση ότι οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών περιορίζονται μόνο μέσα στο σχολικό χρόνο και στο σχολικό πρόγραμμα και ότι αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οποιαδήποτε οδηγία προϊστάμενης Αρχής ή προσώπου για εκτέλεση εργασιών που δεν εμπίπτουν μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια.

Διαβάστε περισσότερα
05. Προσέλευση συναδέλφων στον σχολικό χώρο (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Όπως γνωρίζετε, η προσέλευση στο σχολικό χώρο, με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, πρέπει να γίνεται 15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Θέση της Οργάνωσης είναι όπως οι συνάδελφοι τηρούν το σχετικό κανονισμό.

Διαβάστε περισσότερα
04. Ο προγραμματισμός του δασκάλου (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Ο προγραμματισμός που έχουμε υποχρέωση και πρέπει να ετοιμάζουμε είναι ο εβδομαδιαίος ή δεκαπενθήμερος προγραμματισμός. Τον προγραμματισμό αυτό οφείλουμε να τον έχουμε πάντα και να τον θέτουμε υπόψη και του διευθυντή του σχολείου. Ο ημερήσιος προγραμματισμός αποτελεί ευθύνη του δασκάλου, γι’ αυτό και δε συνεπάγεται υποχρέωση να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε προϊστάμενο.

Διαβάστε περισσότερα
03. Ενημέρωση των συναδέλφων – Οδηγίες της Οργάνωσης (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Η Οργάνωση έθεσε ήδη σ’ εφαρμογή διάφορους τρόπους για ταχεία επικοινωνία (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές για τα Εξοχικά, φαξ, τηλεφωνικά μηνύματα SMS κτλ.), ενώ επεξεργάζεται, σχετικά, και άλλους, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα
02. Τήρηση Κανονισμών και οδηγιών της Προϊστάμενης Αρχής (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Είναι φανερό πως, όπου υπάρχουν οδηγίες της ΠΟΕΔ σε οποιοδήποτε θέμα για το οποίο παρατηρείται διαφωνία με την Επίσημη Πλευρά, οι οδηγίες αυτές της Οργάνωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά, ώστε ο Κλάδος να παρουσιάζεται ενωμένος στη διεκδίκηση των δικαίων του.

Διαβάστε περισσότερα
01. Διδασκαλικός Σύλλογος (Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012) (ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων «Ο διδασκαλικός σύλλογος αποτελεί το ανώτατο σώμα μέσα στο σχολείο και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, όπως καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές».

Διαβάστε περισσότερα