Αντικαταστάτες
Όροι υπηρεσίας έκτακτου προσωπικού. (Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2021 (Αρ. Φακ.: ΥΟ: 05.20.005 / ΤΔΔΠ: 05.20.003.002) και της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, σε συνεδρία ΜΙ.Τ.Ε.Π.Ε.Υ. στις 15 Ιουλίου 2022, αλλά και της σχετικής αλληλογραφίας που σας παραδόθηκε ιδιοχείρως στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, θα θέλαμε να τύχουμε ενημέρωσης για το ενδεχόμενο επαναορισμού  ΜΙ.Τ.Ε.Π.Ε.Υ. για το θέμα, το συντομότερο δυνατό. Σημειώνουμε ότι το θέμα έχει ήδη εγγραφεί στη Μ.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (30μηνη διακοπτόμενη υπηρεσία με σύμβαση και αθροιστικό 30μηνο αντικαταστατών) (Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Επιχορήγηση δύο προσφυγών:  Α. για μετατροπή 30μηνης διακοπτόμενης υπηρεσίας με σύμβαση και  Β. αθροιστικού 30μηνου αντικαταστατών, σε υπηρεσία αορίστου χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα
Οδηγίες ΠΟΕΔ για αντικαταστάσεις (Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022) (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ), (ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ)

Οδηγίες ΠΟΕΔ για αντικαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα
Αποστολή αντικαταστατών στη θέση εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από την Παρασκευή 9/9/2022 (Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022) (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ζητούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο αντικατάστασης των  εκπαιδευτικών  που θα απουσιάζουν από την εργασία τους τη Δευτέρα, 12/9/2022, μέρα κατά την οποία προσέρχονται οι μαθητές/ριες στις σχολικές τους μονάδες, από την Παρασκευή 9/9/2022.

Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή ΠΟΕΔ σε ΥΠΠΑΝ: Διορισμός αντικαταστατών/ριών εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης (Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεις της εγκυκλίου ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, θα θέλαμε να σημειώσουμε την επιτακτική ανάγκη όπως η εν λόγω πρακτική διορισμού αντικαταστατών με πλήρες ωράριο, συνεχίσει τόσο μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς όσο και στην επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό προκύπτει από τις συνεχιζόμενες μεγάλες ανάγκες για αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών που δικαιολογημένα απουσιάζουν.

Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή ΠΟΕΔ σε Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ: Σύστημα δήλωσης αναγκών αντικαταστάσεων σχολείων (Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Με ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι διευθύνσεις των σχολείων θα μπορούν να δηλώνουν απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες τα δεδομένα της αντικατάστασης οποιαδήποτε μέρα ή ώρα, η όλη διαδικασία θα βελτιωθεί σημαντικά και θα μπορεί να διεξάγεται διαγωνισμός όλες τις μέρες της βδομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Ταυτόχρονα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος θα μπορούν οι διευθύνσεις των σχολείων να καταγράφουν περισσότερα στοιχεία για κάθε αντικατάσταση, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες στους αντικαταστάτες και στις αντικαταστάτριες, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία επιλογής αντικαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή ΠΟΕΔ σε Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ για διαδικασία πρόωρου τερματισμού αντικαταστάσεων (Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες αποδέσμευσης θετικών περιστατικών, προκύπτουν κάποια θέματα, ως αποτέλεσμα του τρόπου εφαρμογής των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε εις γνώση σας προς εξεύρεση λύσης.

Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή ΠΟΕΔ σε ΕΕΥ με θέμα την απευθείας ανάθεση αντικαταστάσεων από το ΥΠΠΑΝ σε εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα προγράμματα ΔΡΑΣΕ+ ή που εργάζονται στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Με βάση το διάταγμα της 5ης Ιανουαρίου 2022, παρέχεται η δυνατότητα στο ΥΠΠΑΝ, εάν παραστεί ανάγκη, να προβαίνει σε έκτακτες ρυθμίσεις για την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από την εργασία τους για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία, περιλαμβανομένης και της αξιοποίησης εκπαιδευτικών που απασχολούνται ήδη σε προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ. Αν και το εν λόγω μέτρο έχει εφαρμοστεί προσωρινά για να αμβλύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων, έχουμε έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του, τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν τις διαδικασίες επιλογής καθώς και τα θέματα διαφάνειας που παρουσιάζονται.

Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή ΠΟΕΔ σε ΥΠΠΑΝ για μισθοδοσία αντικαταστατών εκπαιδευτικών και αναγνώριση υπηρεσίας τους στις περιπτώσεις που αποτελούν θετικά κρούσματα covid-19 ή επαφές θετικών κρουσμάτων (Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των τοποθετήσεων σας στην Επιτροπή Παιδείας της βουλής, την Παρασκευή 14/01/2022, για την πρόθεση του ΥΠΠΑΝ να προχωρεί στην πληρωμή των αντικαταστατών εκπαιδευτικών αλλά και στην αναγνώριση της υπηρεσίας τους, στις περιπτώσεις που αυτοί αποτελούν θετικό κρούσμα Covid-19 ή στενή επαφή θετικού κρούσματος κατά τη διάρκεια της αντικατάστασής τους, θα σας παρακαλούσαμε όπως ενημερωθούμε ως ΠΟΕΔ για όλες τις σχετικές αποφάσεις, έτσι ώστε το συγκεκριμένο να τύχει άμεσης εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή ΠΟΕΔ προς Προϊστάμενο Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας ΥΠΠΑΝ με θέμα τον διαχωρισμό παδιών σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης από τις σχολικές μονάδες (Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε να επαναφέρουμε παλαιότερη εισήγησή μας που αφορά τον διαχωρισμό των παιδιών σε περίπτωση αδυναμίας της σχολικής μονάδας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες αναπλήρωσης, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας εκπαιδευτικών ελέω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα στη διενέργεια αναπληρώσεων, λόγω του μεγάλου όγκου αδιάθετων αντικαταστάσεων. Αυτό επιβαρύνει την καθημερινότητα των σχολικών μας μονάδων, αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, η υποστελέχωση των σχολείων μας που παρατηρείται αυτό το διάστημα, αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας των παιδιών. Σημειώνεται ότι η απουσία εκπαιδευτικών και η αδυναμία αντικατάστασής τους καθιστά ανεφάρμοστα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Διαβάστε περισσότερα