Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) ιδρύθηκε στις 9 Απριλίου, 1953 και εγγράφηκε για τους σκοπούς του Νόμου για τις Συντεχνίες στις 3 Ιουνίου 1953.
 

Πριν από την ίδρυση της ΠΟΕΔ προηγήθηκε η δημιουργία του Κυπριακού Διδασκαλικού Συνδέσμου στην Κερύνεια το 1898, που αποτελεί ίσως την πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση που εμφανίστηκε στην Κύπρο. Τον Κυπριακό Διδασκαλικό Σύνδεσμο διαδέχθηκε το 1911 ο Παγκύπριος Διδασκαλικός Σύνδεσμος που λειτούργησε έως το 1931. Από το 1931 και έως το 1936 παρατηρείται μια περίοδος υποχρεωτικής ανάπαυλας που επέβαλε το αποικιοκρατικό καθεστώς. Το 1936 δημιουργείται η Παγκύπρια Διδασκαλική Οργάνωση (ΠΔΟ), η οποία μέσα στο πνεύμα των ιδεολογικών οξύνσεων διασπάται και δημιουργείται την ίδια περίοδο η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΕΕΔ). Η διάσπαση και η παρακμή που παρατηρείται στις δύο οργανώσεις ΠΔΟ και ΠΕΕΔ οδηγεί το 1953 στην δημιουργία της ΠΟΕΔ, που αποτελεί από τότε και τη συλλογική έκφραση δασκάλων και νηπιαγωγών της Κύπρου.
 

Την ιστορική πορεία της Οργάνωσής μας έφερε στο φως η πολυετής προσπάθεια του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δρα Δημήτρη Φ. Χαραλάμπους και η οποία αποτυπώθηκε στο έργο «Ιστορία του Διδασκαλικού Συνδικαλισμού στην Κύπρο 1898 – 1960» (2001), η οποία και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και την ΠΟΕΔ σε τρεις τόμους.
 

Δομή:

Σήμερα, μέλη της ΠΟΕΔ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Έλληνες δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί. Τον Απρίλιο του 2005 η δύναμη της ΠΟΕΔ αριθμούσε γύρω στις 5000 μέλη.
 

Έδρα της ΠΟΕΔ είναι η Λευκωσία ενώ Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης λειτουργούν σε όλες τις πόλεις. Η Οργάνωση διοικείται από μια σειρά συλλογικών οργάνων. Ανώτατο καθοδηγητικό σώμα είναι η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων, την οποία απαρτίζουν 100 Γενικοί Αντιπρόσωποι, αναλογικά κατανεμημένοι στα Επαρχιακά Γραφεία, οι οποίοι εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, που αποτελείται από 25 μέλη που έχουν εκλεγεί ως Γενικοί Αντιπρόσωποι, είναι το εκτελεστικό όργανο της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης και υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων και προώθηση της πολιτικής της.
 

Η Γραμματεία της Οργάνωσης είναι επταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γ.Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, το Γ.Ταμία, το Γ.Οργανωτικό Γραμματέα, το Β.Γ. Γραμματέα και το Β.Γ. Οργανωτικό και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης και επιλαμβάνεται θέματα επείγουσας φύσης.