04

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους (Links) για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων για τη στελέχωση των σχολείων. 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες και οι διευθύνσεις τους  να συμπληρώσουν με ακρίβεια τα στοιχεία που ζητούνται, έτσι ώστε η Οργάνωση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα για την έγκαιρη και σωστή στελέχωση των σχολείων στη βάση των πραγματικών αναγκών. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αξιολογηθούν από την ΠΟΕΔ, η οποία θα ενεργήσει ανάλογα εκεί και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παρακαλούμε η συμπλήρωση της πλατφόρμας να γίνει εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Actions: E-mail | Permalink |