13

Το ΔΣ της ΠΟΕΔ εξέτασε τα τελευταία σοβαρά περιστατικά παρεμβάσεων πολύ μικρής μερίδας συνδέσμων γονέων και μεμονωμένων γονιών στο έργο του σχολείου, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της λανθασμένης πολιτικής που εφαρμόζει το ΥΠΠΑΝ το τελευταίο διάστημα και οδήγησαν στο δημόσιο διασυρμό εκπαιδευτικών.

Η διερεύνηση καταγγελιών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες νενομισμένες διαδικασίες. Το ΥΠΠΑΝ πρέπει να απαιτεί από όλους όσους θέλουν να καταγγείλουν κάτι ή να εκφράσουν παράπονα για εκπαιδευτικούς, να το πράττουν επώνυμα και μέσα από σωστές διαδικασίες, οι οποίες θα  διαφυλάσσουν το κύρος και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Ταυτόχρονα, η Οργάνωση θεωρεί αδικαιολόγητη παραβίαση του χρονοδιαγράμματος που αφορά τη νομοθεσία μεταθέσεων, μετακινήσεων, αποσπάσεων και διορισμών, που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη και ελλιπή  στελέχωση των σχολείων.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα πιο πάνω απαράδεκτα γεγονότα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ αποφάσισε ομόφωνα  τα πιο κάτω:

  1. Την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των μελών με ψηφοφορία, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί  μέχρι τις 3 το απόγευμα.
  2. Να εισηγηθεί προς τις Γενικές Συνελεύσεις την πραγματοποίηση μονόωρης στάσης εργασίας, τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, την πρώτη διδακτική περίοδο.
  3. Να ζητήσει εξουσιοδότηση από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΠΟΕΔ, για λήψη δυναμικών μέτρων, μη αποκλειομένων και απεργιακών, σε περίπτωση που συνεχιστεί το φαινόμενο των παρεμβάσεων στα σχολεία και του διασυρμού εκπαιδευτικών.
  4. Να ζητήσει την εξουσιοδότηση από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, για λήψη δυναμικών μέτρων, μη αποκλειομένων και απεργιακών για διεκδίκηση του δικαιώματος των μαθητών και εκπαιδευτικών να εργάζονται σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με την εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ αποφάσισε παράλληλα να εισηγηθεί και άλλες δράσεις για τα πιο πάνω θέματα, τις οποίες θα καταθέσει στη συνάντηση των τριών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, που θα γίνει την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, με στόχο τον συντονισμό και την κοινή δράση. Θα ζητηθεί επίσης συνάντηση από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής για μελέτη της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και ανάληψη κοινών δράσεων.                                                  

Από την ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |