20

Τη Δευτέρα,  23 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 7:30 π.μ. – 8:25 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας. Τα παιδιά θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο 8:25 π.μ.. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 8:25 π.μ.

Στον πιο κάτω σύνδεσμό μπορείτε να κατεβάσετε δείγμα ανακοίνωσης για ενημέρωση των γονεών και κηδεμόνων του σχολείου σας για τη στάση εργασίας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Η στάση πραγματοποιείται ως ελάχιστη και επιβαλλόμενη ένδειξη διαμαρτυρίας για τα  προβλήματα που παρατηρούνται και καταγράφονται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και συγκεκριμένα για:

  • Την αργοπορημένη και ελλιπή στελέχωση.
  • Τις περικοπές ωρών από τη στήριξη των  παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και την παντελή κατάργηση του Προγράμματος Αλφαβητισμού.
  • Τη μη τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών στις περιπτώσεις παρεμβάσεων στο έργο των σχολείων από εξωγενείς παράγοντες (Σύνδεσμοι Γονέων, μεμονωμένοι γονείς κ.ά.).

Το ΥΠΠΑΝ όφειλε να  είχε διαχειριστεί και επιλύσει τα προβλήματα αυτά εδώ και αρκετό καιρό. 

Από την ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |