26

 Διευθυντές/Διευθύντριες,

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων.

 

Θέμα: Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η ΠΟΕΔ πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων με το Υπουργείο Παιδείας και την Επιτροπή για την Αξιολόγηση του Μαθητή, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να εφαρμόζεται στη Δημοτική Εκπαίδευση ένα Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας.

Ξεκαθαρίζουμε, ότι η ΠΟΕΔ δεν έχει συμφωνήσει και δεν έχει υιοθετήσει στην ολότητά του το Σχέδιο που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην ιστοσελίδα του. Εξάλλου, η Οργάνωση έχει καταθέσει γραπτώς ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο έγγραφο επί του συγκεκριμένου Σχεδίου, με σωρεία εισηγήσεων, προϋποθέσεων, παρατηρήσεων κ.λπ.

Προκειμένου, όμως, να αρχίσει να εφαρμόζεται από τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 μια πρώτη προσπάθεια ενός τέτοιου εγχειρήματος, προχώρησε σε συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας για τη σταδιακή εφαρμογή ενός ΕΣΑΜ, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στη βάση σαφώς καθορισμένων παραμέτρων.

Σημειώνουμε, μάλιστα, ότι τα πλείστα από αυτά που θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν στη φετινή σχολική χρονιά, ήδη εφαρμόζονται.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε, μέχρι την οριστική κατάληξη επί όλων των σημείων που θα κληθείτε να εφαρμόσετε στη φετινή σχολική χρονιά, να συνεχίσετε να πράττετε όσα κάνατε μέχρι σήμερα στο εν λόγω θέμα και να αναμένετε την επίσημη ενημέρωση που η ΠΟΕΔ θα αποστείλει αναλυτικά για το τι ακριβώς θα ισχύσει φέτος.

Δυστυχώς, έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν, ότι η ενημέρωση που το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να κάνει προς τις Διευθύνσεις των σχολείων ή/και τους εκπαιδευτικούς, για διάφορα θέματα είτε δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στα συμφωνηθέντα είτε, ακόμα, ποικίλει ή διαφέρει από μια επαρχία σε άλλη. Έτσι, η ΠΟΕΔ πολύ σύντομα με νέα εγκύκλιο προς τις σχολικές μονάδες, όταν υπάρξει οριστική κατάληξη, θα καταγράψει με κάθε λεπτομέρεια το τι έχει ακριβώς συμφωνηθεί με το Υπουργείο και τι θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά.   

 

                                                                                                  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |