26

Διευθυντές/Διευθύντριες,

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων.

 

Θέμα: Εγκύκλιος Αρ. Φακ: 7.27.11/2 ημερομηνίας 21 Ιουνίου, 2019

«Σχολικές Εκδρομές και Επισκέψεις»

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΠΟΕΔ μελέτησε με τη δέουσα προσοχή την πιο πάνω εγκύκλιο και σημειώνει εμφατικά τα ακόλουθα:

  1. Στην εγκύκλιο εμπεριέχονται ασάφειες και γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουν τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων. Ως εκ τούτου, η Οργάνωση έχει ζητήσει συνάντηση με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, με στόχο την επίλυση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν. Μέχρι να γίνει αυτό, σας καλούμε να αποφύγετε στην παρούσα φάση μετακινήσεις ή/και εκδρομές με λεωφορεία. Η ΠΟΕΔ θα επανέλθει με νέες οδηγίες ή/και συστάσεις για το συγκεκριμένο θέμα, ανάλογα με το αποτέλεσμα των συναντήσεων.
  2. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.116(Ι)/2018) και ιδιαίτερα το άρθρο 15(Γ) για τη χρήση παιδικών ή ανυψωτικών καθισμάτων στα λεωφορεία για παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών, είναι σε ισχύ, αφού η αναστολή του έχει λήξει (χωρίς οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις). Συνεπώς, καλούμε τα σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά κάτω των έξι ετών (νηπιαγωγεία και παιδιά Α΄ τάξης) να μην χρησιμοποιήσουν λεωφορεία για μετακινήσεις τους, γιατί η υποχρέωση για τήρηση και εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους και προβλήματα.

Η Οργάνωση παραμένει στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες.

 

                                                                 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

 

Actions: E-mail | Permalink |