22

Ενημέρωση και οδηγίες προς τα μέλη της ΠΟΕΔ

Διευθυντές/Διευθύντριες,

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών (Ε.Μ.) κατά το 2019-2020 στα σχολεία:

Σε σχέση με την Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών ,  η ΠΟΕΔ επιμένει στη θέση της για παραχώρηση των  πέντε διδακτικών περιόδων,  όπως έχει συμφωνηθεί με το ΥΠΠΑΝ  τον Απρίλιο του 2018, η οποία έχει ανακοινωθεί επίσημα και από το ΥΠΠΑΝ με σχετική εγκύκλιο.

Παρά τη σχετική συμφωνία, το ΥΠΠΑΝ αρνείται να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, γι’ αυτό όσα σχολεία έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης με παραχώρηση μόνο 2 διδακτικών περιόδων, έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ή να συμμετέχουν σε αυτό με μειωμένα καθήκοντα, με απόφαση του διδασκαλικού συλλόγου.

Χρήση της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης:

Τα σχολεία που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης, καλούνται να μην συμπληρώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων:

Σε ότι αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων καλούνται οι διευθυντές και διευθύντριες, να μην συμπληρώσουν το συγκεκριμένο έντυπο για την γραπτή εκτίμηση κινδύνου, το οποίο ζητείται από το Γραφείο Ασφάλεια και Υγείας του ΥΠΠΑΝ. Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε σε προηγούμενη σχετική εγκύκλιο της ΠΟΕΔ :

https://www.poed.com.cy/Default.aspx?tabid=92&articleType=ArticleView&articleId=1774

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

 

Actions: E-mail | Permalink |