13

Προς : Μέλη του Ταμείου Βοήθειας Μελών Οικογενειών Αποθνησκόντων Δασκάλων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου σας καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών του Ταμείου Βοήθειας Μελών Οικογενειών Αποθνησκόντων Δασκάλων, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 1300 στα Νέα Γραφεία της ΠΟΕΔ, λεωφόρος Κυρηνείας 184 , Αγλαντζιά.

Μοναδικό θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  των Μελών του Ταμείου Βοήθειας Μελών Οικογενειών Αποθνησκόντων Δασκάλων είναι η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου, βάση και των εισηγήσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Στο συνημμένο έγγραφο που παρουσιάζεται πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες αλλαγές. Οι αλλαγές είναι με κόκκινα γράμματα και βρίσκονται στην δεξιά στήλη του εγγράφου.

Έγγραφο με τις προτεινόμενες αλλαγές σε pdf

Από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου

9/12/2019

Actions: E-mail | Permalink |