15

Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τα μέλη της ότι δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στα σχολεία, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ

Η ΠΟΕΔ μετά τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση και την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ (ypp10557) ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2020, η οποία αυτολεξεί αναφέρει:

«Με δεδομένα τα εξ ανάγκης αυστηρότερα μέτρα προστασίας, η χρήση τεχνολογικών δυνατοτήτων, που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.  

Ο σχετικός σχεδιασμός του ΥΠΠΑΝ, τηρουμένων όλων των προστατευτικών μέτρων για το προσωπικό που έχουν ανακοινωθεί, ξεκινά από την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020. 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αντί της ενημέρωσης που είχε προγραμματιστεί να γίνει στα σχολεία τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020, θα 

ειδοποιηθούν και θα λάβουν σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση του σχολείου τους, από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020»,

ενημερώνει όλα τα μέλη της, όπως αναφέρει και η υπό αναφορά εγκύκλιος, αύριο Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020, δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν στα σχολεία και να αναμένουν νεότερη ενημέρωση με ξεκάθαρες και σαφείς οδηγίες από το ΥΠΠΑΝ για το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα οι σχολικές μονάδες, όπως αναφέρεται και στο ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε από την ΠΟΕΔ.

Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει πάνω από όλα την προστασία όλου του πληθυσμού, ως εκ τούτου δεν μπορεί να τεθεί το θέμα της ορθής ή λανθασμένης ερμηνείας της πιο τελευταίας εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ πάνω από την υγεία οποιουδήποτε εργαζομένου. 

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ συνεδρίαζε εκτάκτως σήμερα Κυριακή, με σκοπό να προωθήσει προς τα μέλη του διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή της προηγούμενης εγκυκλίου (ypp10556) ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2020 σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, αναρτήθηκε η νέα εγκύκλιος η οποία, βάσει και των όσων αναφέρονται πιο πάνω, αναιρεί την ουσία του περιεχομένου της προηγούμενης και συγκεκριμένα τα σημεία 1 και 2 τα οποία παραθέτουμε αυτολεξεί πιο κάτω:

«1. Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στα σχολεία τους για σκοπούς συντονισμού με τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να  γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες για την ανάπτυξη του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να διευκολυνθεί η διαδικασία στήριξης των μαθητών και των μαθητριών. Οι σχετικές διεργασίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν μεταξύ των ωρών 8:30 - 11:00 π.μ.  

2. Η παρουσία εκπαιδευτικών στα σχολεία τις επόμενες ημέρες θα γίνεται μόνο για όσο περιορισμένο χρόνο χρειάζεται, για τον συντονισμό ανάπτυξης του έργου, για προγραμματισμό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις διάφορες τάξεις, τμήματα και ειδικότητες και για τυχόν συνεννοήσεις σχετικά με την προετοιμασία υλικού, σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδοθούν».

Η αναστάτωση που έχει προκληθεί, εξαιτίας όσων αναφέρουμε πιο πάνω, μπροστά στην ουσία του κινδύνου της πανδημίας είναι ήσσονος σημασίας και ανάξια λόγου και συζήτησης σε στιγμές πραγματικής κρίσης. Καλούμε το ΥΠΠΑΝ να αναρτήσει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από αύριο Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020, νέεςλεπτομερείς οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων, οι οποίες, πρωτίστως, θα εμπνέουν αίσθημα ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς και δεν θα εμπεριέχουν ασάφειες και αντιφάσεις ιδιαίτερα σε σχέση με την υγεία τους.

Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει το όλο ζήτημα να τύχει της πιο πάνω λελογισμένης διαχείρισης, αφού ο δρόμος μέχρι την έξοδο από την έκτακτη αυτή κατάσταση είναι μακρύς και δύσκολος.

Όλα τα άλλα μπορούν να συζητηθούν και να εξευρεθούν λύσεις όταν ο τόπος μας θα έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον αόρατο κίνδυνο του κορονοϊού.

                                                                                                        ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ 

Actions: E-mail | Permalink |