27

Διευθυντές/Διευθύντριες                               

Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

 

Θέμα : Οδηγίες ΠΟΕΔ για τη λειτουργία των σχολείων και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας του Κορωνοΐου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

 

Αγαπητές συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Στις κρίσιμες αυτές στιγμές που περνά η πατρίδα μας λόγω της πανδημίας του Κορωνοΐου και μετά τα περιοριστικά μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση και περιορισμό αυτής, αλλά και τις οδηγίες και εξαγγελίες του ΥΠΠΑΝ για την συνέχιση της διδασκαλίας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών μας, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε τα εξής :

 1. Καλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων να εφαρμόζουν αυστηρά τα διατάγματα που αναφέρονται στον περιορισμό μετακινήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά επιβάλλουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί θα εργάζονται:

                        α) Όπου είναι δυνατόν από την οικία τους

β) Με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για έκτακτες ανάγκες.

Ως εκ τούτου, καλούνται να αποφεύγουν την παρουσία εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα εφόσον αυτοί μπορούν να εργάζονται κανονικά από το σπίτι, διεκπεραιώνοντας τα όσα περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους του ΥΠΠΑΝ.

 1. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δηλώνουν στις διευθύνσεις των σχολείων τους την ετοιμότητά τους για εργασία τόσο από το σπίτι όσο και στο σχολείο. Όπως προκύπτει από τις διάφορες εγκυκλίους σχεδόν όλες οι εργασίες μπορούν να διεκπεραιωθούν από το σπίτι, όπως επιβάλλουν και τα σχετικά διατάγματα που αναφέρονται και πιο πάνω.
 2. Από τη στιγμή που ένας συνάδελφος αιτηθεί Ειδικής Άδειας ή Άδειας για ευπαθείς ομάδες, επειδή ΔΕΝ μπορεί να εργαστεί από το σπίτι, νοείται ότι ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 3. Όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να εφοδιαστούν από το ΥΠΠΑΝ με το έγγραφο ειδικής ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ώστε αν παρουσιαστεί ανάγκη, για επείγοντα θέματα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από το σπίτι, να μπορούν να παρουσιαστούν στο σχολείο.
 4. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως συνεχίζεται βάσει του Σχεδίου Δράσης που ετοίμασε το κάθε σχολείο και το οποίο θα πρέπει να τυγχάνει γραπτής ή ηλεκτρονικής έγκρισης από το Υπουργείο και η υλοποίηση να γίνεται βάσει των οδηγιών που θα δοθούν από αυτό. Ενημερώνουμε πως η χρήση προγραμμάτων και διαδικτυακών εφαρμογών μη εγκεκριμένων από το ΥΠΠΑΝ οδηγεί σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται νομικής πτυχής και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μαθητών και μαθητριών. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε όλα τα μέλη να περιοριστούν σε ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση πχ. ανέβασμα υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ
 5. Θέση της ΠΟΕΔ είναι ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτό κάτω από τις συνθήκες που διανύουμε να γίνεται προσπάθεια για κάλυψη νέας ύλης και νέων μαθησιακών στόχων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό οι συνάδελφοι πρέπει να περιοριστούν σε αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού προς την κατεύθυνση της δημιουργικής εργασίας και της ποιοτικής απασχόλησης των μαθητών για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στο σπίτι και να μην προχωρήσουν στην κάλυψη νέων μαθησιακών στόχων. Η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου δεν επηρεάζουν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών του εκπαιδευτικού υλικού, σημαντικό ζήτημα που άπτεται νομικής πτυχής, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί ο κίνδυνος να βρεθούν εκτεθειμένοι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθύνσεις των σχολείων.
 6. Όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των μαθητών και ως εκ τούτου δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή εκπαιδευτική τους εξέλιξη. Μια μερίδα μαθητών δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή/και σύνδεση με το διαδίκτυο. Γι αυτό αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να βρει τρόπο να μη μείνει κανένα παιδί εκτός της διαδικασίας αυτής ώστε να αποφευχθεί η αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας, και καλούμε τους συναδέλφους να μην συμβάλουν με οποιαδήποτε ενέργεια σε αυτήν. Η Οργάνωση είναι σε θέση να γνωρίζει από πρώτο χέρι, ότι αυτή τη χρονική στιγμή μπορούν να γίνουν μόνον μικρά και σταθερά βήματα στην κατεύθυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπουν γερές βάσεις για χρήση αυτών των δυνατοτήτων και στο άμεσο μέλλον.
 7. Όπως είναι τα δεδομένα σήμερα και βάσει τις εγκυκλίου καλούμε τα μέλη μας να μην προχωρήσουν στην αξιοποίηση της TEAMS για σκοπούς διδασκαλίας μέχρι να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Επίσης προτρέπουμε τις διευθύνσεις των σχολείων όπως συλλέξουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δυσκολία πρόσβασης μαθητών/τριών σε ΗΥ. Στοιχεία όπως:

α) Αριθμό ΗΥ στο σπίτι

β) Ευκολία χρήσης ΗΥ από το παιδί

γ) Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλών ΗΥ

δ) Παρουσία του γονιού τις ώρες πιθανής χρήσης του ΗΥ

Η αξιοποίηση της Πλατφόρμας TEAMS για σκοπούς διδασκαλίας δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο γιατί:

 • Αναμένουμε από το ΥΠΠΑΝ να επεξηγήσει με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα που αφορούν στη Δημοτική, την Προδημοτική και την Ειδική Εκπαίδευση, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμιά εκπαίδευση των μαθητών για κάτι τέτοιο.
 • Τονίζουμε πως ούτε και οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού από τους οποίους ζητείται η χρήση της πλατφόρμας MS Teams, δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε επιμόρφωσης για τη χρήση της.
 • Σημειώνουμε, πως οι μαθητές στη Δημοτική Εκπαίδευση δεν έχουν τις τεχνολογικές γνώσεις (γνώσεις πληροφορικής) για να ανταποκριθούν στο όλο εγχείρημα μια και το μάθημα Πληροφορικής δεν συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Επιπλέον, δεν έχει γίνει επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ακόμα και οι επιμορφώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, θεωρούνται ελλιπείς και είναι απίθανο να εκπαιδεύσουν στον βαθμό που χρειάζεται όλους τους εκπαιδευτικούς.
 1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ:
 • Καμία αντικατάσταση δεν θα διακοπεί.
 • Από την στιγμή που η άδεια του εκπαιδευτικού ανανεώνεται τότε συνεχίζεται και η αντικατάσταση.
 • Νέες ανάγκες που προκύπτουν (π.χ. νέες άδειες ασθενείας, άδειες μητρότητα κλπ.) πρέπει να καλύπτονται κανονικά.
 1. Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να φιλτράρουν διεξοδικά όλες τις πληροφορίες που φτάνουν κοντά τους, για τον τρόπο που πρέπει να εργαστούν, να βάζουν πάνω από όλα την κοινή λογική και λειτουργώντας με σύνεση να αποφεύγουν άσκοπες ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση, τόσο με τα περιοριστικά μέτρα, όσο και με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει αυτή τη χρονική στιγμή η διδασκαλία εξ αποστάσεως στο δημόσιο σχολείο της Κύπρου.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΠΟΕΔ εκφράζει την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή της σε ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο της Κύπρου, που σε τόσο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, έχει σηκώσει ανάστημα και δίνει τη δική του μάχη στο πεδίο της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Εδώ οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δεκάδες συναδέλφων μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πολιτείας (μέσω της ΠΟΕΔ) για να συμβάλουν στο έργο του Υπουργείο Υγείας. Η προθυμία τους να προσφέρουν αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η δασκάλα και ο δάσκαλος (Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης) μπορεί να αποτελέσει φάρο της Κυπριακής Κοινωνίας.

 

Στον αυστηρά εκπαιδευτικό τομέα, αντιλαμβανόμαστε ότι η εξ αποστάσεως μάθηση είναι υποχρεωτική λύση λόγω έκτακτης ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την διδασκαλία στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί και μπορούμε και θέλουμε να συμβάλουμε ώστε η όλη εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως να λειτουργήσει, κατά τρόπο ρεαλιστικό και ωφέλιμο, για τα παιδιά όλων των ηλικιών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Εκείνο που απαιτείται είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, με σωστή καθοδήγηση και ξεκάθαρη οριοθέτηση της όλης προσπάθειας από το ΥΠΠΑΝ. Ελπίζουμε, εφ εξής ότι θα υπάρξουν σαφείς οδηγίες στις διευθύνσεις των σχολείων μας (βασισμένες στις ρεαλιστικές δυνατότητες των σχολείων μας και της κοινωνίας γενικότερα), για το πως θα προχωρήσουμε σωστά και σταθερά.

KAΛH ΔYNAMH ΣE OΛOYΣ MAΣ ΩΣTE NA ANTAΠEΞEΛΘOYME ΣE AYTEΣ TIΣ ΔYΣKOΛEΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠOY BIΩNOYME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διευθυντές/Διευθύντριες

Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Οδηγίες και διευκρινίσεις ΠΟΕΔ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Σε σχέση με τις εξαγγελίες και ανακοινώσεις του ΥΠΠΑΝ το τελευταίο διάστημα οι οποίες δεν είναι σε κάποιες περιπτώσεις σαφείς και ξεκάθαρες, με αποτέλεσμα να επιδέχονται πολλαπλών και διαφορετικών ερμηνειών είτε από στελέχη του ΥΠΠΑΝ είτε από εκπαιδευτικούς, η ΠΟΕΔ σημειώνει τα ακόλουθα:

 1. Αυστηρή εφαρμογή των διαταγμάτων της Κυβέρνησης σε σχέση με τη διακίνηση και την εργασία.
 2. Η παρουσία εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία γίνεται μόνο όταν η εργασία που πρέπει να διεκπεραιωθεί δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι.
 3. Η αίτηση συναδέλφων να περιληφθούν στην ομάδα ευπαθών ατόμων ή να κάνουν χρήση της ειδικής γονεϊκής άδειας όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, γίνεται με την ισχύ των όρων που έχουν τεθεί για αυτές τις κατηγορίες σχετικά.
 4. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που χρειαστεί μετάβαση εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα για διεκπεραίωση εργασίας που δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι, απαιτείται η συμπλήρωση του «Εντύπου Α» - «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το ΥΠΠΑΝ.
 5. Το Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε η κάθε σχολική μονάδα σε σχέση με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, πρέπει να αποσταλεί στο ΥΠΠΑΝ για να τύχει έγκρισης.
 6. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη οδηγία από το ΥΠΠΑΝ για έναρξη σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για την οποία επιβάλλεται να διευθετηθούν διάφορα ζητήματα (τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομής, νομικά κ.ά.). Ως εκ τούτου  καλούμε τα μέλη μας στο παρόν στάδιο να μην προχωρήσουν στην αξιοποίηση της TEAMS στην διδασκαλία.
 7. Οι σχολικές μονάδες φροντίζουν στην παρούσα φάση, σε συνεννόηση πάντοτε με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, να προτείνουν δημιουργικές δραστηριότητες στα παιδιά.
 8. Σε σχέση με το πρόγραμμα Teams της Microsoft γίνεται η αποστολή κωδικών στους γονείς των παιδιών της Ε΄ και Στ΄ τάξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ.
 9. Οι αντικαταστάσεις δεν διακόπτονται εφόσον είναι σε ισχύ η άδεια του εκπαιδευτικού ή εάν αυτή ανανεώνεται και οποιαδήποτε αιτήματα για νέες άδειες (μητρότητας, ασθενείας κ.λπ.) πρέπει να καλύπτονται κανονικά.
 10. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να αρχίσει εάν δεν διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί να μην προχωρήσουν πριν δοθεί ξεκάθαρη οδηγία από το ΥΠΠΑΝ. Σε αντίθετη περίπτωση, ελλοχεύουν σωρεία κινδύνων και προβλημάτων (νομικών, δεοντολογικών, ηθικών κ.ά.). Οι οδηγίες που δόθηκαν αφορούν ασύγχρονη εκπαίδευση π.χ. ανέβασμα υλικού σε ιστοσελίδα και καλό είναι να παραμείνουμε σε αυτές

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Αν κάτι προέχει σήμερα, μέσα σε αυτή την κρίση και την απειλή της πανδημίας του Κορωνοΐου, είναι η διατήρηση επαφής δια μέσου των γονέων και κηδεμόνων τους με τα παιδιά, σε μια προσπάθεια να τα στηρίξουμε ψυχολογικά, να τα ενδυναμώσουμε και να  τα βοηθήσουμε να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΚΑΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

 

Actions: E-mail | Permalink |