10

Η ΠΟΕΔ μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Υπουργό Παιδείας κ. Πρόδρομο Προδρόμου κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται, κυρίως, με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας σημειώνει τα ακόλουθα:

  1. Η συζήτηση έγινε σε ένα πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα όπου και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν με θετικότατο τρόπο στις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν και καταβάλλουν οι δάσκαλοι, οι δασκάλες, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στο θέμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη διατήρηση επαφής και επικοινωνίας με τα παιδιά που βρίσκονται στο σπίτι, μετά την αναστολή της φοίτησής τους εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατάφεραν να έχουν επικοινωνία και να αποστέλλουν δημιουργικές/εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πενήντα και πλέον χιλιάδες παιδιά.
  2. Η ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις τάξεις, αλλά και η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που προγραμματίζεται να αρχίσει μετά τις διακοπές του Πάσχα στην Ε΄ και Στ΄τάξη, λειτουργούν ενισχυτικά σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών μέσα από επαναληπτικές δραστηριότητες, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, μέσα από διάφορες δημιουργικές και άλλες δραστηριότητες. Με την επανέναρξη της φοίτησης των παιδιών στα σχολεία, συμφωνήθηκε ότι το ΥΠΠΑΝ θα αναθεωρήσει και θα ανασχεδιάσει τους μαθησιακούς στόχους (δείκτες επιτυχίας/επάρκειας στα ΝΑΠ) και γενικά την ύλη, στη βάση των όσων έχουν διδαχθεί τα παιδιά στην τάξη, πριν την αναστολή της φοίτησής τους. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία θα προσαρμοστεί ανάλογα από εκεί που έχει σταματήσει με την αναστολή της φοίτησης.
  3. Η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από το πρόγραμμα MS TEAMS που προγραμματίζεται να αρχίσει στην Ε΄ και Στ΄ τάξη το επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσει μόνο όταν καλυφθούν από το ΥΠΠΑΝ όλες οι ανάγκες των παιδιών σε τεχνολογικό και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό και των δύο αυτών τάξεων. Έτσι, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διάκριση ή/και αποκλεισμός παιδιών από την καινοτόμα αυτή δράση. Σημειώνεται επίσης εμφατικά, ότι το πρόγραμμα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της και ο τρόπος που αυτή θα γίνει θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και συμφωνίας με την ΠΟΕΔ, με απώτερο σκοπό να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο Δράσης της κάθε σχολικής μονάδας θα αναθεωρηθεί και θα καταρτιστεί στην τελική του μορφή μετά που θα υπάρξει συνεννόηση ΥΠΠΑΝ και ΠΟΕΔ και σχετική επίσημη ενημέρωση. Η ΠΟΕΔ εξέφρασε την επιθυμία της να συμβάλει στην προσπάθεια του ΥΠΠΑΝ για εξεύρεση τεχνολογικού εξοπλισμού για να παραχωρηθεί στις σχολικές μονάδες οι οποίες με τη σειρά του θα καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που έχουν ήδη καταγραφεί.
  4. Όταν καταστεί δυνατή η έναρξη της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, η εξοικείωση εκπαιδευτικών και παιδιών επιβάλλεται να γίνει και μέσα από την εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία, τα αρχικά στάδια της οποίας θα πρέπει να αποτελέσουν προσπάθεια ανάπτυξης δεξιοτήτων. Νοείται ότι η επιμόρφωση κυρίως των εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί για να καλύψει το σύνολο των εκπαιδευτικών και επιπλέον θα γίνει προσπάθεια ώστε να υπάρχει, κατά το δυνατό, άμεση τεχνολογική και άλλη υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.
  5. Στην Προδημοτική Εκπαίδευση η ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση άρχισε και συνεχίζεται με επιτυχία, τόσο μέσα από την επαφή και επικοινωνία των νηπιαγωγών με τις οικογένειες και τα παιδιά όσο και μέσα από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, τα οποία ζητήθηκε να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Το ΥΠΠΑΝ θα αναλάβει, επίσης,  το αμέσως επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας τους συμβούλους πληροφορικής ή ακόμη και με αγορά υπηρεσιών,  να κατασκευάσει ή/και να αναπροσαρμόσει τις ιστοσελίδες των νηπιαγωγείων, για να μπορούν οι νηπιαγωγοί να αναρτούν οτιδήποτε θεωρούν χρήσιμο για τα παιδιά, στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου τους.
  6. Η ΠΟΕΔ, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τούτες τις κρίσιμες στιγμές ιδιαίτερα παιδιά της Ειδικής Εκπαίδευσης, η ΠΟΕΔ ζήτησε από το ΥΠΠΑΝ να διερευνήσει τρόπους περαιτέρω στήριξης των παιδιών.
  7.  Σε σχέση με τα Ατομικά Πληροφοριακά Δελτία αποφασίστηκε ότι αυτά θα παραδοθούν είτε ηλεκτρονικά είτε με τηλεομοιότυπο (φαξ) και με την επιστροφή στα σχολεία θα διευθετηθεί τρόπος και διαδικασία αυτά να υπογραφούν από τους εκπαιδευτικούς.
  8. Ως προς την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, η ΠΟΕΔ κάνει έκκληση στα μέλη της σε μια προσπάθεια διατήρησης της επικοινωνίας με τα παιδιά να προβούν σε αποστολή ή/και ανάρτηση σχετικού υλικού με το πνεύμα των ημερών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |