03

Διευθυντές/Διευθύντριες                               

Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και       

Ειδικών Σχολείων

 

Θέμα : Οδηγίες ΠΟΕΔ προς τα μέλη της για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Η ΠΟΕΔ, είχε ζητήσει συγκεκριμένη τηλεσυνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, μετά  και τις οδηγίες προς τα μέλη της να μην εφαρμόσουν τις  αιφνιδιαστικές, ανεξήγητες, αλλά και μονομερείς οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, οι οποίες στάλθηκαν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων με την Εγκύκλιο Αρ. Φακ. 21.11.06, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2020 με θέμα «2η φάση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Η συνάντηση, η οποία ορίστηκε αρχικά για την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, δυστυχώς δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. 

Η ΠΟΕΔ εξακολουθεί να θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν συνάδει με τα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ στην τελευταία συνάντηση που έγινε στις 9 Απρίλιου, στην οποία ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ είχαν συμφωνήσει στα πιο κάτω : 

1.​Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από το πρόγραμμα MS TEAMS που προγραμματίζεται να αρχίσει στην Ε΄ και Στ΄ τάξη το επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσει μόνο όταν καλυφθούν από το ΥΠΠΑΝ όλες οι ανάγκες των παιδιών σε τεχνολογικό και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό και των δύο αυτών τάξεων. Έτσι, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διάκριση ή/και αποκλεισμός παιδιών από την καινοτόμα αυτή δράση. 

2.​Το πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της και ο τρόπος που αυτή θα γίνει, θα αποτελέσαν αντικείμενο συζήτησης και συμφωνίας με την ΠΟΕΔ, με απώτερο σκοπό να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία. Κατι τέτοιο δεν έγινε.

Την  ίδια στιγμή σημειώνουμε ότι ακόμα και σήμερα, περίπου 2000 μαθητές και μαθήτριές της Ε΄ και Στ΄ τάξης, δεν έχουν κατάλληλες συσκευές εργασίας για σύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΠΟΕΔ από τις διευθύνσεις των σχολείων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις με τους Οργανωμένους Γονείς, τις νέες δεσμεύσεις του ΥΠΠΑΝ και την παραδοχή του, ότι ακόμα δεν έχουν αποσταλεί οι συσκευές στα σχολεία και πως αυτές θα σταλούν την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις που ακολούθησαν, η ΠΟΕΔ μετά από τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τα εξής όσον αφορά τη συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης :

1. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Ε΄ και Στ΄ τάξεις : 

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται στις τάξεις αυτές με βάση τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, με όσους μαθητές έχουν πρόσβαση. Το ΥΠΠΑΝ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις περιπτώσεις των παιδιών, που λόγω έλλειψης κατάλληλων συσκευών εργασίας δεν μπορούν να συμμετέχουν. Καλούμε το ΥΠΠΑΝ το συντομότερο δυνατό να καλύψει αυτές τις ανάγκες για να έχουν ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ισότιμη πρόσβαση.

2. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για Α΄ μέχρι και Δ΄ τάξεις:

Να συνεχιστεί η ασύγχρονη εκπαίδευση όπως εφαρμοζόταν  μέχρι σήμερα. Η επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή για συναισθηματική στήριξη ή επίλυση αποριών (όχι για διδασκαλία), να συνεχιστεί με τα νόμιμα μέσα και τον τρόπο που ο κάθε εκπαιδευτικός έχει επιλέξει για να επικοινωνεί με τους μαθητές του, ανάλογα και με τις ανάγκες της τάξης του και το σχέδιο δράσης της σχολικής του μονάδας. 

3. Νέοι Μαθησιακοί Στόχοι:

Καλούμε το ΥΠΠΑΝ να ξεκαθαρίσει άμεσα αν προχωρούμε με νέους μαθησιακούς στόχους. Σε περίπτωση που το ΥΠΠΑΝ συνεχίζει να μην ξεκαθαρίζει το θέμα, τότε οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε  πως έχουν την ευχέρεια να προχωρήσουν στην βάση της παιδαγωγικής τους αυτονομίας.Με την επανέναρξη της φοίτησης των παιδιών στα σχολεία, το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να αναθεωρήσει και να ανασχεδιάσει τους μαθησιακούς στόχους (δείκτες επιτυχίας/επάρκειας στα ΝΑΠ) και γενικά την ύλη, στη βάση των όσων έχουν διδαχθεί τα παιδιά στην τάξη. Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα και με βάση το τι διδάχθηκε στις εκπαιδευτικές αίθουσες.

4. Όσο αφορά την οδηγία για υποχρεωτική συζήτηση των προγραμμάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με διοργάνωση τηλεδιασκέψεων με τους μαθητές και μαθήτριες σε καθημερινή βάση, η ΠΟΕΔ εξακολουθεί να διαφωνεί με τον τρόπο που εισηγείται το ΥΠΠΑΝ την αξιοποίησή της. Η  εκπαιδευτική τηλεόραση πρέπει να συνεχίσει να είναι ένα επιπρόσθετο συμπληρωματικό και υποστηρικτικό μέσο, χωρίς να επηρεάζει την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία που ο κάθε εκπαιδευτικός εφαρμόζει με την τάξη του.
5. Για την Ειδική Εκπαίδευση αναμένουμε ξεκάθαρες οδηγίες από το ΥΠΠΑΝ, τόσο για τα παιδιά που χρήζουν Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας στην Γενική Τάξη, όσο και για τα παιδιά που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία. Το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ξεπεραστούν οι όποιες «νομικές δυσκολίες»  υπάρχουν και απαγορεύουν την οπτική επαφή εκπαιδευτικού και μαθητών, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται απόλυτα αναγκαία για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να επιτελέσουν το έργο τους.
6. Στην Προδημοτική εκπαίδευση συνεχίζεται το πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης στη βάση του Σχέδιου Δράσης που ετοίμασε το κάθε σχολείο. 
 
7. Η δημιουργία Ιστοσελίδων σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΠΑΝ. Η Ιστοσελίδα αποτελεί ένα μέσο για εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, αλλά όχι το μοναδικό ούτε και υποχρεωτικό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι και μέσα που έχουν συμπεριληφθεί στα σχέδια δράσης των σχολικών μονάδων που έχουν εγκριθεί.

                                                                                           
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |