06

Η ΠΟΕΔ, μετά από την ενημέρωση που έτυχαν τα μέλη της Γραμματείας από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης σχετικά με τα διαμειφθέντα και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και οι οποίες μας ανακοινώθηκαν στη σύσκεψη του Προεδρικού, σημειώνει, αρχικά, τα ακόλουθα:

1. Όσα ανακοινώθηκαν από τον ΠτΔ στη σύσκεψη σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων είναι σε πλήρη αντίθεση με όσα ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας έχει αναφέρει στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που είχε με την ηγεσία της ΠΟΕΔ την περασμένη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, τα οποία και γνωστοποιήσαμε στα μέλη μας και ανακοινώσαμε στα ΜΜΕ.

2. Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης για επιστροφή , στις 21 Μαΐου 2020, όλων των παιδιών των δημοτικών σχολείων, ακόμη και των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων, στη βάση ειδικών ρυθμίσεων που ανακοίνωσε ο ΠτΔ,η ΠΟΕΔ ζητά από το ΥΠΠΑΝ να ετοιμάσει το απαιτούμενο Πρωτόκολλο-Οδηγό Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στα Σχολεία σε συνθήκες Κορωνοϊού, καθώς επίσης τις βασικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Λειτουργίας των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κάτι, που θέσαμε ξεκάθαραστη σημερινή σύσκεψη και ενώπιον του ΠτΔ και υιοθετήθηκε. 

3. Η ΠΟΕΔ εδώ και μερικές μέρες έχει αρχίσει εσωτερικό διάλογο στα συλλογικά της σώματα, αλλά και με τις Κλαδικές της Επιτροπές (Διευθυντών, Νηπιαγωγών, Ειδικών Εκπαιδευτικών, Αντικαταστατών κ.ά.) σε μια προσπάθεια να συμβάλει εποικοδομητικά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση των πιο πάνω εγγράφων. Απώτερος σκοπός, είναι να συνυπολογιστούν σε αυτά οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στη Δημοτική Εκπαίδευση, αλλά και στους διάφορους τύπους σχολείων που λειτουργούν. Αίτημα της ΠΟΕΔ είναι τα πιο πάνω έγγραφα, πριν να ανακοινωθούν/δημοσιευτούν να συζητηθούν διεξοδικά με το ΥΠΠΑΝ και να διασαφηνιστούν όλες οι οδηγίες και πρόνοιες που αυτά θα περιλαμβάνουν. Έτσι, θα διευκολύνουν τις διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν μέσα σε ξεκάθαρο και κατανοητό πλαίσιο τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής τους μονάδας.

4. Ξεκάθαρες απαντήσεις και ρυθμίσεις θα πρέπει, επίσης, να δοθούν και σε διάφορα εργασιακά ζητήματα που αναδύονται (ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών, άδεια φροντίδας τέκνων κ.ά.) και γενικά σε οτιδήποτε άλλο, ενδεχομένως,προκύψει σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ή/και τη λειτουργία των σχολείων(αντικαταστάσεις, λειτουργία ΠΟΣ, ΔΡΑΣΕ κ.ά.).

5. Η ΠΟΕΔ θα θέσει ακόμη, διάφορα άλλα ζητήματα που άπτονται της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων κάτω από τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες της πανδημίας, προκειμένου να υπάρξουν, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, ξεκάθαρες κατευθυντήριες οδηγίες (εξ’ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη εκπαίδευση γενικά, αλλά και σε παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, διαλείμματα, προσέλευση εκπαιδευτικών στα σχολεία για προετοιμασία έναρξης μαθημάτων, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περισσότερα από ένα σχολεία, λήξη μαθημάτων για τα παιδιά, λήξη σχολικής χρονιάς κ.ά.). 

6. Η απόφαση για την αναστολή φοίτησης των παιδιών στις 13 Μαρτίου 2020,λήφθηκε με ευθύνη της Κυβέρνησης η οποία συμβουλεύεται τους ειδικούς ως προς τον τρόπο και τα μέτρα διαχείρισης της κρίσης πανδημίας του κορωνοϊού. Η επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων παιδιών στα σχολεία, κατά τον ίδιο τρόπο,γίνεται με ευθύνη και πάλι της Κυβέρνησης. Η ΠΟΕΔ και οι εκπαιδευτικοί, δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε τα μέγιστα στην προσπάθεια για σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα και στην κανονικότητα, με την προϋπόθεση ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως θα καθοριστούν μέσα από τα Πρωτόκολλα και τις Οδηγίες, θα διασφαλίζουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζομένους, τους γονείς και κηδεμόνες, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

Η ΠΟΕΔ διαβεβαιώνει τα μέλη της ότι το πολύ σημαντικό έργο που έχει να εκπονήσει τις επόμενες μέρες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει και να υποβοηθήσει στον καθορισμό των Πρωτοκόλλων και των Οδηγιών που οφείλει να εκδώσει το ΥΠΠΑΝ, θα το διεκπεραιώσει με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και σοβαρότητας για το καλό όλων. Την ίδια ώρα, θα απαιτήσει και από το ΥΠΠΑΝ, που θα έχει ουσιαστικά την ευθύνη, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μέσα από ειλικρινή συνεργασία να εργαστούμε όλοι για να επιτύχει η όλη προσπάθεια.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |