13

Προς : Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΑΝ

Θέμα : Ενδεικτικά ερωτήματα, προβληματισμοί και εισηγήσεις για διάφορα θέματα ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μας μονάδων.

Με την παρούσα επιστολή, ζητούμε γραπτή ενημέρωση το συντομότερο δυνατό, γιαδιάφορα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ενόψει και της επαναλειτουργίας των σχολικών μας μονάδων, στις 21 Μαΐου 2020.

Όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, είναι ενδεικτικά ερωτήματα, προβληματισμοί και εισηγήσεις που καθημερινά μας υποβάλλουν τα μέλη μας και θα πρέπει να απαντηθούν, το συντομότερο δυνατό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκαθαρίσουν εκ των προτέρων όλα τα πιο πάνω ζητήματα, για να γνωρίζουν και οι διευθύνσεις των σχολικών μας μονάδων τον τρόπο με τον οποίον θα εφαρμοστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα από τις 21 Μαΐου, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία των σχολείων κάτω από τις έκτακτες συνθήκες επαναλειτουργίας τους. 

Αρκετά από σημεία τα οποία αναφέρονται στην επιστολή μας, θεωρούμε πως πρέπει οι απαντήσεις τους να συμπεριληφθούν στο πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για αντιμετώπιση του covid-19 στον σχολικό χώρο. Θέση μας είναι πως θα πρέπει να ετοιμαστούν ξεχωριστά πρωτόκολλα για Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση.

Βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Πρόεδρος                                                  Γεν. Γραμματέας

Φίλιος Φυλακτού​​​​ ​                                   ​ Χάρης Χαραλάμπους

-------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτικά ερωτήματα, προβληματισμοί και εισηγήσεις που χρήζουν άμεσης απάντησης/ενημέρωσης για διάφορα θέματα που αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μας μονάδων.

Α. Ερωτήματα/παρατηρήσεις/εισηγήσεις γενικής φύσης και Δημοτικής

Α.1. Προετοιμασία σχολικού χώρου

➢ Τι θα γίνει με τις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν θα γίνει απολύμανση των σχολικών κτηρίων ή δεν θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου;
➢ Θα έχουν τα σχολεία/νηπιαγωγεία/ειδικά σχολεία αρκετό αριθμό αντισηπτικών, μασκών, γαντιών κτλ; Τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αντισηπτικά στα σχολεία; 

Α.2. Μεταφορά μαθητών στο σχολείο

➢ Τι θα γίνεται με τα παιδιά που έρχονται με λεωφορεία; Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να χρειαστεί διπλάσιος αριθμός λεωφορείων. 

Α.3. Είσοδος/αποχώρηση μαθητών

➢ Θα γίνεται υποχρεωτική θερμομέτρηση στην είσοδο του Σχολείου όλων των προσερχόμενων εκπαιδευτικών και μαθητών από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο; Ποιος θα την αναλάβει;
➢ Θα επιτρέπεται η είσοδος σε οποιοδήποτε ενήλικα για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από υπηρεσιακούς; Οι τεχνικοί των σχολικών εφορειών μπορούν να έρχονται απόγευμα για εργασίες που πρέπει να γίνονται;
➢ Πώς θα προσέρχονται/αποχωρούν οι μαθητές; Θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από τις σχολικές μονάδες οι μαθητές όλοι την ίδια ώρα, ή θα χρειαστεί κλιμακωτή είσοδος και αποχώρηση για να μην παρατηρείται συνωστισμός;
➢ Η σήμανση της νενομισμένης απόστασης ασφαλείας στου σχολικούς χώρους θα πρέπει να γίνει από την Σχολική Εφορεία πριν την επαναλειτουργία των σχολείων .
➢ Είσοδος στο σχολείο. Τι γίνεται στην περίπτωση που μόνο μια είναι η είσοδος ή δύο και παρατηρείται συνωστισμός; Πως διασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών από διαφορετικές εισόδους; Τι γίνεται με την πρόνοια προηγούμενης εγκυκλίου που αναφέρει τη χρήση μόνον μιας εισόδου;
➢ Τι γίνεται με τα παιδιά που θα έρχονται στο σχολείο πριν από τις 7:30 πμ;
➢ Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος γονιός φέρει τον μαθητή ενώ δεν είναι η μέρα του;
➢ Τα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου θα πηγαίνουν μόνα τους στην τάξη χωρίς επίβλεψη;
➢ Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας ή Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου είναι σε θέση να αναφέρει αν παρουσίασε συμπτώματα ή αν έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα; Θα πρέπει να δίνεται ερωτηματολόγιο στους γονείς και να το φέρουν μαζί τους οι μαθητές κάθε πρωί;

 Α.4. Ατομικά μέτρα προστασίας

➢ Χρήση κοινών αντικειμένων πχ βρύσες, τουαλέτες πως μπορεί να ελεγχθεί; 
➢ Ποιος μπορεί να ελέγξει το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών; Πώς διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιούνται με ασφάλεια τα αποχωρητήρια; (Λιγοστές βρύσες, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται στον χώρο των αποχωρητηρίων, υπάρχει μικρός αριθμός νιπτήρων σε πολύ μικρό στενό χώρο).

Α.5. Σχολικοί χώροι

➢ Τι θα γίνει τελικά με το κυλικείο;
➢ Μήπως οι μαθητές θα πρέπει να ανήκουν σε κλειστές ομάδες, σε συγκεκριμένη αίθουσα, καρέκλα, θρανίο για κάθε μαθητή, χωρίς μετακινήσεις σε ειδικές αίθουσες; Επιπλέον θα ήταν καλά να γίνεται εκ περιτροπής χρήση ανοικτών/υπαίθριων χώρων του σχολείου για δραστηριότητες ή/και διαλείμματα. 
➢ Διερεύνηση εμβαδού αιθουσών ώστε να τηρείται το 1m απόσταση και εξαερισμού (ικανοποιητικός αριθμός παραθύρων). Τι γίνεται με τις μικρές αίθουσες ή αυτές που δεν έχουν επαρκή εξαερισμό;
➢ Τι προβλέπεται για τη χρήση των ανεμιστήρων οροφής και των κλιματιστικών, όπου υπάρχουν;
➢ Τι γίνεται με τα σχολεία που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν και τις λυόμενες αίθουσες;
➢ Μέγιστος αριθμός ανά τάξη: 12 ή 13; Τι γίνεται με τις μικρές αίθουσες; Ποιο είναι το προβλεπόμενο εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλία σε σχέση με τον μέγιστο αριθμό ατόμων ;

Α.6. Φοίτηση μαθητών

➢ Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα με τους επισκέπτες και περιφερόμενους εκπαιδευτικούς από τη στιγμή που το μάθημα θα γίνεται μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας των παιδιών.
➢ Να καταστεί σαφές για το ποιοι κάνουν παιδονομία.
➢ Πώς θα γίνεται η διόρθωση εργασιών; Τι θα γίνει με τα διορθώματα τετραδίων και φυλλαδίων; Με τόσα απαγορευτικά μέτρα για την κοινή χρήση υλικών, πώς ο εκπαιδευτικός θα διανέμει έντυπο ή άλλο υλικό στους μαθητές του;
➢ Ευπαθείς ομάδες παιδιών που θα μείνουν στο σπίτι, πώς θα στηρίζονται μαθησιακά; 
➢ Πως θα λειτουργούν τμήματα ή σχολεία που έχουν μαθητές κάτω των 12; Τα μικρά σχολεία όπου λειτουργούν συμπλέγματα θα χωριστούν ως αμιγή; Θα υπάρχουν σχολεία που θα πηγαίνουν καθημερινά;
➢ Πώς αντιμετωπίζουμε τις συνήθειες των παιδιών που δύσκολα θα πειθαρχούν μετά από τόσες μέρες εγκλεισμού, αλλά και άλλες συνήθειες και ειδικά των μικρών παιδιών; Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος οδηγός διαχείρισης και αλλαγής κουλτούρας των φοβιών από Covid 19
➢ Τι θα γίνεται σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς πχ φτύσιμο άλλου παιδιού ή  επίθεση σε άλλο παιδί;
➢ Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου παιδιού; (πχ ανοιχτή πληγή με αίμα). Πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες αναθεωρημένεςοδηγίες και για τα υφιστάμενα πρωτόκολλα.
➢ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ : Πώς θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα; Πόσες φορές;

Α.7. Εκπαιδευτικοί

➢ Τι θα γίνεται σε περιπτώσεις απουσιών εκπαιδευτικών λόγω μικρής άδειας (κάτω των 3 ημερών); Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μικρή ομάδα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ σε ετοιμότητα ανά επαρχία σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο καθημερινά που να μπορεί να καλύπτει έκτακτες ανάγκες;
➢ Εκπαιδευτικοί που έχουν μικρά παιδιά σε νηπιαγωγείο ή/και δημοτικό, πού θα αφήνουν τα παιδιά τους τις μέρες που δε θα πηγαίνουν στο σχολείο; Θα ανακοινωθεί επίσημα κάτι από το ΥΠΠΑΝ, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι νομικά, να τους επιτρέπεται να παίρνουν μαζί τους τα παιδιά τους στο σχολείο όπου υπηρετούν; Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν σε μια τέτοια περίπτωση;

Α.8. Παρουσίαση συμπτωμάτων

➢ Πώς θα διασφαλιστεί ότι γίνεται η θερμομέτρηση στο σπίτι από όλους; Μαθητές, εκπαιδευτικούς;
➢ Αν εμφανίσει παιδί συμπτώματα τι θα πρέπει να γίνεται; Πού θα κρατείται το παιδί; Μόνο του; Χωρίς επίβλεψη; Ποιος από το προσωπικό θα μείνει μαζί του; Πώς θα προστατευτεί εκείνο το άτομο;

Α.9. Ολοήμερο, ΔΡΑΣΕ, Παιδικές λέσχες

➢ Ολοήμερο, ΔΡΑΣΕ, Παιδικές λέσχες θα λειτουργήσουν; Αν ναι πώς; Αν όχι πώς θα αξιοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί; Αν μαθητές του ολοήμερου βρίσκονται σε άλλο κτίριο, πώς θα γίνει η μεταφορά τους στο σχολείο μας; Πώς θα γίνει ο διαμοιρασμός ομάδων με περισσότερους από 12 μαθητές;
• Μέχρι πότε θα λειτουργήσουν; 
• Τα σχολεία που μαγειρεύουν στον χώρο τους και σερβίρουν εκεί, συνεχίζουν; 
• Πώς θα γίνεται η σίτιση τους; Πώς θα τηρηθούν οι αποστάσεις; Θα τρώνε σε  αίθουσες διδασκαλίας- θρανία;
➢ Ενιαία και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία και Νηπιαγωγεία: Η λειτουργία τους επηρεάζει και την πρωινή φοίτηση. Πώς και σε ποιες αίθουσες θα λειτουργήσουν με ασφάλεια ολοήμερα και λέσχες μέσα στα σχολεία; Πώς θα γίνεται η απολύμανση για τα ολοήμερα; Πόσες καθαρίστριες θα δουλεύουν μέχρι μετά τη λήξη τους, για να απολυμαίνονται οι αίθουσες και τουαλέτες όπως πρέπει, για την επόμενη μέρα; 

Α.10. ΟΑΠ

➢ Έγινε ενημέρωση από την ΟΑΠ πως δε θα επιστρέψουν οι σχολικοί συνεργάτες. Προκύπτει σοβαρό ζήτημα στα σχολεία. Ποια πρόνοια θα ληφθεί για τη στήριξη και την ασφάλεια των παιδιών που έχουν σχολικό συνεργάτη εγκεκριμένο από την ΟΑΠ, εφόσον ο σχολικός συνεργάτης δεν θα συνεχίσει να εργάζεται; 
➢ Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, βάση του νόμου. Αφέθηκε να νοηθεί από την Αρμόδια Αρχή πως δε θα υπάρξουν συνέπειες για όσα παιδιά οι γονείς τους επιλέξουν να μην τα πάρουν στο σχολείο. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσει για το τι θα πρέπει να κάνει το σχολείο σε περίπτωση απουσίας. Θα γίνει κάποια παρέκκλιση έτσι ώστε γονείς που θα επιλέξουν να αφήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι να μην έχουν τις συνέπειες που η νομοθεσία προνοεί;

Β. Επιπλέον ειδικά ερωτήματα και προβληματισμοί για Προδημοτική

Β.1. Διδασκαλία στην Προδημοτική

➢ Πώς θα τηρούνται οι αποστάσεις του 1μ και των 2μ. στο νηπιαγωγείο;
➢ Πώς θα τηρηθεί το αρχείο με τις θέσεις και τα θρανία των μαθητών για τους μαθητές που κάθονται σε στρογγυλά τραπέζια και κέντρα μάθησης;
➢ Τα παιδιά αυτής της ηλικίας πολύ πιθανόν να θέλουν προσαρμογή ξανά. Δηλαδή θα έρθουν σχολείο και να μην κατεβαίνουν από τη μητέρα τους, να κλαίνε, να έχουν σάλια, μύξες. Επομένως πολύ στενή επαφή. Κάτι που με τα μέτρα ασφάλειας και υγείας δεν επιτρέπεται. Τι θα γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις;
➢ Τα μικρά παιδιά δεν μπορούν με τίποτα να αποφύγουν την επαφή με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
➢ Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρειαζόμαστε πάρα πολλά υλικά. Αν θα είναι ατομικά και δεν θα γίνει κοινή χρήση ποιος θα τα προμηθεύει;
➢ Ποιο ωρολόγιο πρόγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί στα νηπιαγωγεία;
➢ Τα παιδιά το πρωί 7:45πμ – 9:05πμ έχουν ελεύθερες δραστηριότητες και εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εννοείται πως δεν μπορείς να κρατήσεις μακριά τα παιδιά από τα παιχνίδια και την στενή επαφή. Πόσο εύκολο είναι να τις καταργήσεις και να κρατήσεις τα παιδιά στην καρέκλα τους για όλο τον σχολικό χρόνο;
➢ Κατά τη διάρκεια της σίτισης των παιδιών και της ατομικής υγιεινής των παιδιών  υποχρεωτικά έρχεται η νηπιαγωγός και η σχολική βοηθός σε άμεση επαφή μαζί τους. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
➢ Με βάση ποιο αναλυτικό πρόγραμμα θα προχωρήσουμε αφού η κοινωνική αποστασιοποίηση που προτείνεται έρχεται σε αντίθεση με το υφιστάμενο το οποίο χρησιμοποιούσαμε πριν από την πανδημία;

Β.2. Διαλείμματα στα νηπιαγωγεία:

➢ Θα γίνεται χρήση των παιδότοπων, αμμοδόχων κτλ;
➢ Τι θα γίνει με το δωρεάν πρόγευμα αν δεν ανοίξουν τα κυλικεία;
➢ Μπορούν τα μικρά παιδιά να τηρήσουν τον διαχωρισμό στην αυλή; Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί πέραν των μεγάλων παιχνιδιών χρησιμοποιούν και άλλα παιχνίδια στα πλαίσια της ανάπτυξης της συνεργασίας και του «μοιράζομαι»

Β.3. Ατομική υγιεινή και χώρων στα νηπιαγωγεία

➢ Ποιος και πότε θα κάνει την σχολαστική καθαριότητα των χώρων αφού οι σχολικές βοηθοί θα χρειάζεται να βοηθούν τα παιδιά στο πλύσιμο και την τουαλέτα; Οι σχολικές βοηθοί αξιοποιούνται και στην παιδονομία μαζί με τις εκπαιδευτικούς. Πότε θα γίνεται ο καθαρισμός των πολυχρησιμοποιημένων επιφανειών, όταν θα χρειάζεται να λάβουν μέρος σε ένα αυξημένο πρόγραμμα παιδονομίας για την τήρηση αποστάσεων;
➢ Υπάρχουν μικρά παιδιά που χρειάζονται τη βοήθεια της νηπιαγωγού ή της βοηθού για το αποχωρητήριο. Τι θα γίνεται;

Β.4. Καθαρισμός χώρων στο νηπιαγωγείο

➢ Μπορεί μια βοηθός να καλύψει όλα όσα προνοεί το πρωτόκολλο στο νηπιαγωγείο;
➢ Τι γίνεται στα σχολεία που υπάρχει μια βοηθός για 2 τάξεις; Ποιος θα ελέγχει τα παιδιά στις τουαλέτες;

Γ. Επιπλέον ειδικά ερωτήματα και προβληματισμοί για Ειδική Εκπαίδευση:

➢ Τι θα γίνει τελικά με τα Ειδικά σχολεία; Θα επαναλειτουργήσουν;
➢ Θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη για τις τάξεις της ειδικής εκπαίδευσης και να δοθούν εισηγήσεις από τους αρμόδιους, γιατί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του υπουργείου υγείας, δεν πληρούν τις προδιαγραφές (πολύ μικρές αίθουσες, αίθουσες χωρίς παράθυρα).
➢ Οι τάξεις των ειδικών μονάδων και  σχολείων καθώς επίσης, οι τάξεις της ειδικής εκπαίδευσης που στεγάζονται σε λυόμενες αίθουσες πώς θα μπορούν να λειτουργήσουν; Τι θα γίνεται με τη χρήση κλιματισμού;
➢ Οι μαθητές/τριες με ειδικές προσαρμοστικές δυσκολίες, οι οποίοι/ες αδυνατούν να κάθονται στις θέσεις τους, με ποιον τρόπο θα επιτυγχάνεται η θεραπεία τους αφού θα πρέπει να διατηρείται απόσταση μεταξύ μαθητή/τριας - ειδικού εκπαιδευτικού;
➢ Με ποιον τρόπο οι λογοθεραπευτές θα μπορούν να κάνουν ορθά τη θεραπεία τους, αφού χρειάζεται η άμεση επαφή τους με τους/τις μαθητές/τριες; (π.χ. ασκήσεις άρθρωσης, αναπνευστικές ασκήσεις, τοποθέτηση φωνημάτων). Με ποιον τρόπο οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι ειδικοί παιδαγωγοί (κωφών) θα μπορούν να διορθώνουν τις ασκήσεις των μαθητών/τριων τους, αφού σύμφωνα με το πρωτόκολλο του υπουργείου υγείας θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και να μην αγγίζονται αντικείμενα που χρησιμοποιούν άλλοι; Το ίδιο ισχύει και για άλλες ειδικότητες όπως της μουσικοθεραπείας, της εργοθεραπείας και της φυσιοθεραπείας.
➢ Μετά από κάθε θεραπεία θα πρέπει να γίνεται απολύμανση του χώρου, για ευνόητους λόγους. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συχνή αυτή απολύμανση;
➢ Στους μαθητές/τριες που δέχονται θεραπείες θα επιβάλλεται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. μάσκες, γάντια) για ευνόητους λόγους;
➢ Οι συνοδοί των μαθητών/τριών με ποιον τρόπο θα μπορούν να επιτελούν ορθά το έργο τους, αφού σύμφωνα με το πρωτόκολλο του υπουργείου υγείας πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις;
➢ Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περισσότερο από ένα σχολεία, πώς θα μπορέσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αφού θα υπάρχουν διαφορετικά διαλείμματα και διαφορετικές ημέρες φοίτησης  μαθητών. Θα μπορούσε οι ειδικοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περισσότερα από ένα σχολεία, να μη διακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας;
➢ Η κοινωνική απόσταση είναι τρομερά δύσκολο να εφαρμοστεί χωρίς την παρουσία ενός ενήλικα μαζί τους. Κάποια από τα παιδιά της Ειδικής Μονάδας έχουν την τάση όχι μόνο να αρπάζουν ό,τι διάφορα αντικείμενα που είναι στο χώρο αλλά και να τοποθετούν στο στόμα τους. Γι’ αυτό η απόσταση δάσκαλου μαθητή στα 2 μέτρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού οι δυσκολίες που παρουσιάζουν κάποιοι μαθητές είναι σοβαρές. Χρειάζεται να ταΐζονται από ενήλικα αρκετά από τα παιδιά. Πώς θα γίνεται αυτό και ταυτόχρονα να διατηρείται η απόσταση; 
➢ Τα παιδιά της μονάδας είτε όταν έχουν βήχα ή φτάρνισμα (που είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά) δε βάζουν το χέρι ή τον αγκώνα τους για να το κάνουν,αλλά απλά βήχουν ή φταρνίζονται χωρίς να αντιλαμβάνονται το κίνδυνο. Επίσης λόγο σοβαρών προβλημάτων επικοινωνίας αρκετά παιδιά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν αν έχουν πόνο ή δυσφορία. Αρκετά παιδιά στη μονάδα βάζουν τα χέρια τους στα μάτια, μύτη και στόμα. Το διδακτικό προσωπικό της μονάδας και το βοηθητικό δεν είναι αρκετό έτσι ώστε να είναι πάντα κάποιος με ένα από τα παιδιά και να τα υπενθυμίζει τι πρέπει και τι όχι να κάνουν.
➢   Στο θέμα εισόδου και εξόδου των γονιών, κάποια από τα παιδιά της μονάδας δεν είναι σε θέση να έρθουν στην αίθουσα της μονάδας ή της τάξης τους χωρίς τη συνοδεία των γονιών τους. Επίσης λόγο των έντονων αισθητηριακών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό το πλύσιμο των χεριών με αντισηπτικά είναι κάτι πολύ δύσκολο και για κάποια από τα παιδιά ανέφικτο. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου η χρήση μάσκας είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού στο παρελθόν έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες να φορέσουν τις μάσκες (με τη σκόνη) αλλά ξανά λόγο των έντονων αισθητηριακών δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό και γενικά παιδιά με αισθητηριακά θέματα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
➢ Αρκετά παιδιά δεν είναι σε θέση να απαντούν αν ήρθαν ή όχι σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα αφού έχουν σοβαρά προβλήματα κατανόησης ή επικοινωνίας. Άρα είτε γίνει ενημέρωση είτε όχι σχετικά με την ατομική προστασία δεν υπάρχει κανένα νόημα.
➢ Αρκετά από τα παιδιά της μονάδας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν μπορούν να περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο αφού χρειάζονται συνεχή κίνηση και εναλλαγή χώρου.

 

Actions: E-mail | Permalink |