29

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως φέρετε σε γνώση των συναδέλφων που υπηρετούν ως αντικαταστάτες στο σχολείο σας ότι, με βάση απόφαση του Δ.Σ. της Οργάνωσης, που συνήλθε την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, 2010, αυτοί δικαιούνται, όπως και όλοι οι μόνιμοι και επισυμβάσει συνάδελφοι, να εγγραφούν κανονικά ως τακτικά μέλη της ΠΟΕΔ.

Εσωκλείεται σχετικό ενημερωτικό υλικό, καθώς και έντυπο υποβολής αίτησης για εγγραφή, αντίγραφο των οποίων και παρακαλούμε να δοθεί στον καθένα από τους αντικαταστάτες και τους επισυμβάσει συναδέλφους.

 

Σας ευχαριστούμε.

 

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος,                                                Ο Γ. Γραμματέας,

 

Δημήτρης Μικελλίδης                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
 

 

Actions: E-mail | Permalink |