19

ΕΞΟΧΙΚΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) – ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ)

Παρασκευή , 19 Ιουνίου 2020

Προς όλα τα μέλη

Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω των νέων δεδομένων που δημιούργησε η πανδημία με τον κορωνοϊό σας ενημερώνουμε ότι τα διαμερίσματα θα λειτουργήσουν φέτος με βάση τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.

Αυτά αφορούν τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Οι αποστειρώσεις και απολυμάνσεις θα γίνονται σε καθημερινή βάση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης, το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να λειτουργήσει η πισίνα.  

Τα σχετικά πρωτόκολλα και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας θα βρίσκονται στο χώρο των διαμερισμάτων, ώστε να ενημερώνονται οι ένοικοι για τις ευθύνες και υποχρεώσεις τους.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εδώ και  έξι χρόνια οι κρατήσεις για τις Εξοχικές Κατοικίες της ΠΟΕΔ στις Πλάτρες όσο και για τα διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία αυτή ενοικιάζει από την ΟΕΛΜΕΚ, γίνονται μέσω του Online Συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατήσεων. Η σχετική πλατφόρμα βρίσκεται στον ιστοχώρο της Οργάνωσής μας www.poed.com.cy, στον σύνδεσμο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ».

Τονίζεται ότι, όλες οι πληρωμές θα γίνονται online  μέσω του συστήματος αυτού με πιστωτική κάρτα.

Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020, η ώρα 9:05  π.μ.

Με την ενεργοποίηση του Συστήματος, τα μέλη της Οργάνωσης θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να υποβάλουν αίτηση για κράτηση εξοχικής κατοικίας. Για τον σκοπό αυτό, δίνουμε πιο κάτω οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία που χρειάζεται ν’ ακολουθηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Όλες οι κρατήσεις θα διενεργούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.
 2. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διενέργεια κράτησης μέσω του συστήματος, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 22398802 ή 22398800 και 99899872, 99890240.
 3. Συνάδελφοι που είναι μέλη της Οργάνωσης και των οποίων τα στοιχεία δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, καταχωρημένα στο σύστημα (λανθασμένα στοιχεία, προσωρινή απουσία από την υπηρεσία κλπ.), παραπέμπονται από το σύστημα να επικοινωνούν με την ΠΟΕΔ για έλεγχο της περίπτωσής τους και διόρθωση του προβλήματος.
 4. Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης (www.poed.com.cy), όπου υπάρχει σχετικός σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του συστήματος, http://www.poedexochica.com/login.php
 5. Πρόσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται αφού καταχωρηθεί ο Αριθμός Ταυτότητας και ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το αντίτιμο για κάθε κράτηση πρέπει να πληρωθεί εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη στιγμή διενέργειας της, αλλιώς ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Πληρωμές μπορούν να γίνουν MONO Online με πιστωτική κάρτα:

 1. μέσω του συστήματος κρατήσεων/πληρωμών.
 2. μέσω του συνδέσμου: «Πληρωμές Κρατήσεων στα Εξοχικά ΠΟΕΔ – ΟΕΛΜΕΚ» στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ.  Για να γίνει η πληρωμή είναι απαραίτητο να γνωρίζετε: 1) τον Κωδικό Αίτησης (Κράτησης), 2) τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 3) τον Αριθμό Ταυτότητας του εκπαιδευτικού στο όνομα του οποίου έγινε η κράτηση.

Αν η πληρωμή δεν γίνει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ώρα διενέργειας της κράτησης, θα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Κατά τη διενέργεια της κράτησης αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή «Έντυπο Κράτησης». Το έντυπο αυτό μπορεί να εκτυπωθεί και μέσω του συστήματος.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2020)

Α΄ Στάδιο Διενέργειας Κρατήσεων : 24 μέχρι 26 Ιουνίου 2020:

 • Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μόνο από όσους δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο στα εξοχικά της ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο.
 1. Μπορούν να γίνουν κρατήσεις μέσω του συστήματος, σε πρώτο στάδιο, από τις 24 Ιουνίου 2020, η ώρα 09:05 π.μ. μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2020, η ώρα 23:00. Κατά την περίοδο αυτή θα μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο στα Εξοχικά της ΟΕΛΜΕΚ και προτεραιότητα θα έχουν όσοι κάνουν την κράτησή τους πρώτοι.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει μόνο μία κράτηση.

Β΄ Στάδιο Διενέργειας Κρατήσεων: 27 μέχρι 29 Ιουνίου 2020:

 • Κρατήσεις μπορούν να γίνονται από όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους μέλη της ΠΟΕΔ
 1. Από την 27η Ιουνίου μέχρι την 30η  Ιουνίου 2020 θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν κάνει χρήση των εξοχικών της ΟΛΜΕΚ κατά την περσινή Θερινή Περίοδο.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει μόνο μία κράτηση.

Γ΄ Στάδιο Διενέργειας Κρατήσεων: 30 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου 2020:

 • Κρατήσεις μπορούν να γίνονται από όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους μέλη της ΠΟΕΔ και για περισσότερες από μία κατοικίες/διαμερίσματα
 1. Από την 30η Ιουνίου 2020 μέχρι και το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει περισσότερες από μία κρατήσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κατοικίες/διαμερίσματα.
 4. Επαναλαμβάνεται ότι, στο στάδιο αυτό, τα μέλη της ΠΟΕΔ θα μπορούν να κάνουν και άλλες/επιπρόσθετες κρατήσεις, άσχετα αν ήδη έχουν κάνει κράτηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2020 ή/και έχουν κάνει χρήση των κατοικιών/διαμερισμάτων κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Απαγορεύεται η μεταφορά/διαμονή ζώων εντός και εκτός των διαμερισμάτων (σκύλοι, γάτοι, κ.τ.λ.).
 2. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς (φουκούδες κ.ά.), σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκροτήματος.
 3. Παρακαλούμε όπως γίνεται σωστή χρήση για  εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
 4. Η ΠΟΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων.
 5. Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον Διαχειριστή είναι από τις  4  μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 10 π.μ.  
 6. Σε περίπτωση που αιτητής επιθυμεί να ακυρώσει κράτηση, για την οποία έχει προχωρήσει ήδη σε πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την ΠΟΕΔ έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης,  με γραπτή επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, το χρηματικό ποσό που κατέβαλε ο αιτητής θα πιστώνεται σε αυτόν για σκοπούς χρήσης κατοικίας μέχρι τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
 7. Στην περίπτωση που η ακύρωση δεν γίνει έγκαιρα - τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης-, η ΠΟΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστώσει το χρηματικό ποσό στον επηρεαζόμενο συνάδελφο και να το κρατήσει ως αποζημίωση για το γεγονός ότι δεν δόθηκε έγκαιρα σ’ αυτήν η ευκαιρία να διαθέσει την κατοικία σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 8. Με την υποβολή αίτησης/κράτησης, αυτόματα εξυπακούεται η αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Η Οργάνωσή μας στα Εξοχικά της στις Πλάτρες διαθέτει 11 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου, 32 των  δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων. Επιπρόσθετα, για εξυπηρέτηση των μελών, κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος), αυτή ενοικιάζει και διαθέτει, περαιτέρω, ΕΠΤΑ (7) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην Πάφο από την ΟΕΛΜΕΚ.

Α. ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΕΔ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ

Διατίθενται 11 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου, 32 των  δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων. Οι κατοικίες είναι εξοπλισμένες με τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά και οικιακά σκεύη.

Στους ενοίκους χορηγούνται σεντόνια και μαξιλαροθήκες. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλο το Συγκρότημα, καθώς επίσης και υπηρεσία καθαριότητας, ώστε οι κατοικίες να παραδίδονται καθαρές στους ενοίκους.   

Στον χώρο υπάρχει πισίνα και εστιατόριο. Το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να λειτουργήσει η πισίνα. Αν τελικά καταστεί δυνατό να λειτουργήσει, θα ελέγχεται από ναυαγοσώστη από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, από τις 10 π.μ. – 1 μ.μ. και από 4 - 6 μ.μ.                  Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως η πισίνα είναι κλειστή και η χρήση της απαγορεύεται.

Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον Διαχειριστή είναι από τις 4 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 10 το μεσημέρι.

Το κόστος για το πενθήμερο είναι:

Για κατοικία ενός υπνοδωματίου

Τιμή 5-ημέρου        €200

Για κατοικία δύο υπνοδωματίων

Τιμή 5-ημέρου        €250

Για κατοικία τριών υπνοδωματίων

Τιμή 5-ημέρου        €300

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι (πενθήμερα) για τα διαμερίσματα της ΠΟΕΔ στις Πλάτρες:

Α/Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1

02/07/2020-07/07/2020

 

13

22/07/2020-27/07/2020

 

25

11/08/2020-16/08/2020

2

03/07/2019-08/07/2020

 

14

23/07/2020-28/07/2020

 

26

12/08/2020-17/08/2020

3

04/07/2020-09/07/2020

 

15

24/07/2020-29/07/2020

 

27

13/08/2020- 18/08/2020

4

07/07/2020-12/07/2020

 

16

27/07/2020-01/08/2020

 

28

16/08/2020-21/08/2020

5

08/07/2020-13/07/2020

 

17

28/07/2020-02/08/2020

 

29

17/08/2020-22/08/2020

6

09/07/2020-14/07/2020

 

18

29/07/2020-03/08/2020

 

30

18/08/2020-23/08/2020

7

12/07/2020-17/07/2020

 

19

01/08/2020-06/08/2020

 

31

21/08/2020-26/08/2020

8

13/07/2020-18/07/2020

 

20

02/08/2020-07/08/2020

 

32

22/08/2020-27/08/2020

9

14/07/2020-19/07/2020

 

21

03/08/2020-08/08/2020

 

33

23/08/2020-28/08/2020

10

17/07/2020-22/07/2020

 

22

06/08/2020-11/08/2020

 

34

26/08/2020-31/08/2020

11

18/07/2020-23/07/2020

 

23

07/08/2020-12/08/2020

 

35

27/08/2020-01/09/2020

12

19/07/2020-24/07/2020

 

24

08/08/2020-13/08/2020

 

36

28/08/2020-01/09/2020

 

Β. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΕΛΜΕΚ ΠΑΦΟΥ

Η Οργάνωση έχει, περαιτέρω, ενοικιάσει από την ΟΕΛΜΕΚ ΕΠΤΑ (7) διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας.

Η πισίνα θα λειτουργεί με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα και θα ελέγχεται από ναυαγοσώστη από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ.

Τα κλειδιά μπορείτε να τα παίρνετε, αφού παραδώσετε την απόδειξη πληρωμής/το έντυπο κράτησης στον τόπο υποδοχής, που λειτουργεί στο χώρο της καφετέριας.  Πριν και μετά την παράδοση των κλειδιών θα γίνεται έλεγχος των δωματίων. O Διαχειριστής στην Πάφο είναι ο κ. Κώστας Χειλέτης και το τηλέφωνό του είναι 99-683231.

Οι επιλογές για τη διαμονή σας στην Πάφο και το κόστος για το πενθήμερο είναι:

Στούντιο (2 – 3 άτομα)

Τιμή 5-ημέρου        €150

Δύο Συγκοινωνούντα Στούντιο  (4 – 6 άτομα)  (Είναι ενωμένα με εσωτερική πόρτα)

Τιμή 5-ημέρου        €275

Δύο υπνοδωματίων  (4 – 6 άτομα)

Τιμή 5-ημέρου        €250

Σημείωση: Για κράτηση κάμπετ θα υπάρχει επιπλέον χρέωση €15/πενθήμερο.

Στο στούντιο υπάρχουν δύο μονά κρεβάτια ενωμένα και ένας καναπές. Στο διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων υπάρχει ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά  κρεβάτια και δύο καναπέδες στο καθιστικό. Παρέχονται σεντόνια, πετσέτες μεγάλες, πετσέτες προσώπου και μαξιλαροθήκες. Απαγορεύεται η χρήση των πετσετών στην πισίνα. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, γκαζιέρα, όπως και οικιακά σκεύη.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι για τα διαμερίσματα της ΟΕΛΜΕΚ στην ΠΑΦΟ:

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

1

09/07/2020-14/07/2020

 

6

03/08/2020-08/08/2020

2

14/07/2020-19/07/2020

 

7

08/08/2020-13/08/2020

3

19/07/2020-24/07/2020

 

8

13/08/2020-18/08/2020

4

24/07/2020-29/07/2020

 

9

18/08/2020-23/08/2020

5

29/07/2020-03/08/2020

 

10

23/08/2020-28/08/2020

Actions: E-mail | Permalink |