26

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ                      ΕΝΣΤΑΣΗ                               ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Οργάνωσης, της 28/2/2020, αναφορικά με την ανάρτηση του Καταλόγου Μελών ΠΟΕΔ της 31/12/2019, για τους σκοπούς της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας της Οργάνωσης, για την τριετία 2020-2023, η οποία και διακόπηκε λόγω της πανδημίας COVID
19, φέρουμε σε γνώση όλων των συναδέλφων ότι το Δ.Σ. της Οργάνωσης έχει αποφασίσει όπως οι Εκλογές πραγματοποιηθούν, τελικά, στις 24 Σεπτεμβρίου, 2020.  Λεπτομέρειες για τις ώρες και τους χώρους διεξαγωγής τους, όπως και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, θα γνωστοποιηθούν αργότερα, μέσα από την επίσημη προκήρυξη των Εκλογών.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται τα μέλη που για οποιοδήποτε λόγο παραλείφθηκαν από τον Κατάλογο Μελών να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία της Οργάνωσης, μέσω της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής, ως τις 8 του Ιούλη, 2020, στις 12 το μεσημέρι, το αργότερο. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και για αντικανονική συμπερίληψη ή μη συμπερίληψη άλλου μέλους στον Κατάλογο. Μέλη που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού, από ένα Επαρχιακό Γραφείο, ή Εκλογικό Κέντρο, σε άλλο, μπορούν επίσης να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα στην ίδια πιο πάνω προθεσμία. Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε μέλος μπορεί να μετεγγραφεί από ένα Επαρχιακό Γραφείο σε άλλο για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταγωγή, η προσφυγική ιδιότητα και η έδρα.

Ενστάσεις / αιτήσεις για μετεγγραφή, που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πλήρης Κατάλογος Μελών κατά Επαρχιακό Γραφείο, όπως αυτός βρισκόταν σε ισχύ στις 31/12/2019, είχε αναρτηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, 2020, στα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία της Οργάνωσης, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού, ενώ Κατάσταση με τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε μέλους δημοσιεύεται, εξάλλου, και στην Ιστοσελίδα ΠΟΕΔ (www.poed.com.cy), για εύκολο έλεγχο της συμπερίληψης σ’ αυτόν.

Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι δικαίωμα ψήφου, όπως και υποβολής υποψηφιότητας, έχουν όλα τα τακτικά μέλη που εγγράφηκαν ως τις 31 του Δεκέμβρη του προηγούμενου χρόνου, 2019, τα οποία έχουν τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς την Οργάνωση, σύμφωνα με το Καταστατικό, και που το όνομά τους θα περιληφθεί στον Εκλογικό Κατάλογο που θα διαμορφωθεί ύστερα κι από την εξέταση τυχόν ενστάσεων ή αιτήσεων για μετεγγραφή από ένα Επαρχιακό Γραφείο σε άλλο.

Στον Κατάλογο των Μελών της 31/12/2019 έχουν περιληφθεί όλα τα μέλη που βρίσκονται στην Υπηρεσία και τα οποία καταβάλλουν κανονικά τη συνδρομή τους. Αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί που εγγράφηκαν στην Οργάνωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, 2019, περιλαμβάνονται, κατ’ αρχήν, στον Κατάλογο των Μελών της 31/12/2019, αλλά θα παραμείνουν στον τελικό Εκλογικό Κατάλογο και θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου υπό προϋποθέσεις που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την Οργάνωση.

Γίνεται σαφές ότι κανένας συνάδελφος, του οποίου το όνομα δεν θα περιληφθεί στον αναθεωρημένο τελικό Εκλογικό Κατάλογο που θα προκύψει ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων για τον Κατάλογο των Μελών της 31/12/2019, δεν θα δικαιούται να ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα, παρά μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού (μη συμπερίληψη στον Κατάλογο από λάθος ή παρ’ όλο που υποβλήθηκε ένσταση που είχε γίνει αποδεκτή).

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΟΕΔ.

Actions: E-mail | Permalink |