20

Η σχολική χρονιά 2020-2021 αναμένεται να ξεκινήσει μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω και της πανδημίας. Είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια και υγεία πίσω στις σχολικές τάξεις κάτω από σωστές προϋποθέσεις. Ιδιαίτερα το ΥΠΠΑΝ οφείλει να  αναλογιστεί το χρέος και την ευθύνη που του αναλογεί και να προχωρήσει σε αποφάσεις και συνακόλουθες ρυθμίσεις, πρακτικές και λύσεις, που θα οδηγήσουν στην εξασφάλιση της φοίτησης με φυσική παρουσία όλων των παιδιών στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, στην ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και στη διασφάλιση τόσο της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων όσο και της αποτελεσματικότητας της όποιας διδακτικής πρακτικής θα ακολουθηθεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΟΕΔ σημειώνει τα ακόλουθα, που αφορούν βασικότατες παραμέτρους της έναρξης της φετινής σχολικής χρονιάς 2020-21 :

 • Αναμένουμε από το ΥΠΠΑΝ ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να γίνει πράξη η φοίτηση με φυσική παρουσία όλων των παιδιών της Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια των όλων των μέτρων που απαιτούνται από την εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας.  
 • Η Οργάνωση δεν ευνοεί την εκ περιτροπής φοίτηση των παιδιών και καλεί το ΥΠΠΑΝ να φροντίσει για ότι χρειαστεί (αίθουσες, θρανία, προσωπικό) έτσι ώστε να μην αναγκαστούν παιδιά να μείνουν στο σπίτι, πάντα μέσα από την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα.
   
 • Αναμένεται, ακόμα, να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία υλικοτεχνικής (θρανία, καρέκλες, αίθουσες, κ.λπ.) και ψηφιακής (αναβάθμιση διαδικτύου, διαθέσιμες συσκευές για παιδιά και εκπαιδευτικούς, εκσυγχρονισμός ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ.), υποδομής που θα χρειαστούν.
   
 • Η διαδικασία της έγκαιρης και σωστής στελέχωσης είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένουμε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου. Αναμένουμε ακόμη ότι στις 7 του Σεπτέμβρη που θα επιστρέψουν οι μαθητές και μαθήτριες  στα σχολεία θα διοριστούν και οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί εκεί και όπου χρειάζεται.
   
 • Η πρόωρη έναρξη της σχολικής χρονιάς στη δημοτική, επιβάλλεται να συνοδευτεί με ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διδασκαλία και θα θωρακίσουν τις/τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα και πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί σκοποί και στόχοι, τόσο αυτοί τους οποίους στερήθηκαν τα παιδιά την προηγούμενη σχολική χρονιά λόγω της απότομης και ανέλπιστης διακοπής μαθημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο και αυτοί τους οποίους καλούνται να πετύχουν τα σχολεία φέτος. Ανάλογες ρυθμίσεις επιβάλλεται να γίνουν τόσο στην Προδημοτική όσο και στην Ειδική Εκπαίδευση.
   
 • Χρειάζεται αναπροσαρμογή της ύλης των διάφορων γνωστικών αντικειμένων και η εφαρμογή στοχευμένων και παιδαγωγικά αποτελεσματικών πρακτικών, που θα επιτύχουν την παροχή ποιοτικής, ενισχυτικής διδασκαλίας, με έμφαση σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες αλλά και ομάδες παιδιών, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την αναστολή φοίτησης.
   
 • Τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι προς όφελος των παιδιών μας είναι οι αυξημένες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η επαναφορά των προγραμμάτων αντιμετώπισης φαινομένων αναλφαβητισμού, η ενίσχυση των προγραμμάτων στήριξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, καθώς και  οι ώρες του Υπεύθυνου Τμήματος σε Α΄ και Β΄ τάξεις, οι οποίες θα αποτελέσουν την έναρξη της υλοποίησης της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη ΜΕΠΕΥ.
   
 • Αναφορικά με την Α΄ τάξη, είναι γνωστή σε όλες/ους και επιστημονικά αποδεδειγμένη η παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική αξία της ομαλής μετάβασης των παιδιών από την Προδημοτική στο Δημοτικό Σχολείο. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί της Α΄ τάξης χρειάζονται χρόνο και ευκαιρίες στο σχολείο να στηρίξουν ατομικά όποιο παιδί θα έχει αυτή την ανάγκη. Σημειώνεται επίσης, ότι στη φετινή Β΄ τάξη θα φοιτήσουν τα παιδιά των οποίων, την περσινή σχολική χρονιά, διακόπηκε απότομα η εξαιρετικής σημασίας διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, που αποτελούν το θεμέλιο της μαθησιακής τους ζωής.
   
 • Η ΠΟΕΔ κρίνει ως προκλητική την ενέργεια του ΥΠΠΑΝ, που ενώ έχει συμπεριλάβει στη στελέχωση των σχολείων και εγκρίνει τη 2η ώρα του Υπευθύνου Τμήματος στην Α΄ τάξη  και έχει ενημερώσει τα σχολεία περί του θέματος, με ανάρτηση αρχικής εγκυκλίου προς όλα τα Δημοτικά Σχολεία, στις 13 Αυγούστου, αποφάσισε να αποσύρει μετά από κάποιες ώρες την εν λόγω εγκύκλιο και να την ξανά αναρτήσει ακολούθως, αφαιρώντας την ώρα αυτή. Τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες δεν ευκολύνουν την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και δημιουργούν αχρείαστη ένταση.
   
 • Απαραίτητο στοιχείο είναι, επίσης για την ΠΟΕΔ, η ενίσχυση του διοικητικού χρόνου των διευθυντών και διευθυντριών των σχολείων, έτσι ώστε να επιτελέσουν απρόσκοπτα το σημαντικότατό τους έργο.
   
 • Όσον αφορά τα ενδεχόμενα ψηφιακής διδασκαλίας, σημειώνεται η ενίσχυση των εκπαιδευτικών που εκτελούν επιπρόσθετα καθήκοντα ως τοπικοί συντονιστές ΤΠΕ στα σχολεία, τόσο με χρόνο όσο και με επιμόρφωση. Ειδικά στα νηπιαγωγεία, υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για συντονιστή ΤΠΕ.

Εν κατακλείδι, η ΠΟΕΔ τονίζει για άλλη μια φορά τη μεγάλη αναγκαιότητα εφαρμογής ειδικών ρυθμίσεων στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2020-21 και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, έχοντας πάντα ως πυξίδα αλλά και πλοηγό το αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών μας στην αποτελεσματική δημόσια εκπαίδευση. Αναμένουμε από το ΥΠΠΑΝ όπως λάβει σοβαρά τις εισηγήσεις και προτάσεις της Οργάνωσης και προβεί έγκαιρα και χωρίς άλλη καθυστέρηση στις ανάλογες ρυθμίσεις, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τα όποια προβλήματα και δυσλειτουργίες παρουσιαστούν.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |