28

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ για ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΕΔ

Πληροφορούνται οι συνάδελφοι - μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. ότι οι φετινές αναβληθείσες Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις Δασκάλων (ΕΚΛΟΓΕΣ 2020) θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 24 του Σεπτέμβρη, 2020, στις 7.30 το πρωί, στα ακόλουθα Επαρχιακά Γραφεία:

·       ΛΕΥΚΩΣΙΑ               

·       ΛΕΜΕΣΟΣ             

·       ΛΑΡΝΑΚΑ              

·       ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ     

·       ΠΑΦΟΣ                  

·       ΜΟΡΦΟΥ              

Τα εκλογικά κέντρα θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις θα έχουν ως αποκλειστικό θέμα την εκλογή των Γενικών Αντιπροσώπων που θα εκπροσωπούν κάθε Επαρχιακό Γραφείο στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7.30 το πρωί και θα συνεχιστεί, με ημίωρη διακοπή μεταξύ των ωρών 2.45 και 3.15 μετά το μεσημέρι, ως τις 7.30 το απόγευμα, εκτός αν εξακολουθεί να υπάρχει προσέλευση ψηφοφόρων οπότε και η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία κατά την κρίση της.

Διευκρινίζεται ότι για τους συναδέλφους που υπάγονται στο Επαρχιακό Γραφείο Κερύνειας, όπως και για όλους τους άλλους εκτοπισμένους συναδέλφους των Ε.Γ. Αμμοχώστου και Μόρφου, έχουν γίνει διευθετήσεις, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, ώστε αυτοί να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα στα πλαίσια της Εκλογικής Συνέλευσης του Γραφείου στο οποίο έχουν δηλώσει (σε ξεχωριστό, όμως, Εκλογικό Κέντρο). Για τα Εκτοπισμένα Επαρχιακά Γραφεία, τα ψηφοδέλτια θα συγκεντρωθούν σε κοινή κάλπη σε ένα από τα Εκλογικά Κέντρα, που θα οριστεί από τη Γραμματεία, και ακολούθως θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων.

2.   Στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης, καθώς και σε όλα τα Επαρχιακά, έχουν αναρτηθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, οι Εκλογικοί Κατάλογοι που έχουν διαμορφωθεί μετά την εξέταση των ενστάσεων. Οι Κατάλογοι αυτοί είναι οριστικοί και κανένα μέλος που δεν έχει περιληφθεί σ’ αυτούς δεν δικαιούται να ψηφίσει, εκτός ύστερα από απόφαση της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται στο Καταστατικό.

3.   Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τους Εκλογικούς Καταλόγους, οι έδρες των Γενικών Αντιπροσώπων κατά Επαρχιακό Γραφείο κατανέμονται όπως πιο κάτω, ενώ δικαιολογείται η χρησιμοποίηση του αριθμού σημείων προτίμησης που εμφαίνεται παραπλεύρως :

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡ. ΜΕΛΩΝ

ΑΡ. ΓΕΝ. ΑΝΤ/ΠΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2143

34

9

ΛΕΜΕΣΟΣ

1462

24

6

ΛΑΡΝΑΚΑ

918

15

4

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

630

10

3

ΠΑΦΟΣ

617

10

3

ΜΟΡΦΟΥ

273

4

1

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

167

3

1

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

6210

100

 

 

Νοείται ότι οι πιο πάνω αριθμοί είναι ενδεικτικοί και μόνο για σκοπούς υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο ακριβής αριθμός των εδρών κάθε Επαρχιακού Γραφείου θα καθοριστεί ύστερα από την ψηφοφορία, με βάση τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο και σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού.

4.   Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο ως τη Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, 2020, στις 1 μετά το μεσημέρι, είτε απευθείας προς τη Γραμματεία της Οργάνωσης είτε μέσω του Γραμματέα του Επαρχιακού Γραφείου για τη διεκδίκηση των εδρών του οποίου υποβάλλονται. Για τους υποψηφίους συνδυασμού μπορεί να υποβάλλεται ενιαίος κατάλογος που πρέπει, όμως, να συνοδεύεται με έγγραφη αποδοχή των υποψηφίων.

5.   Θα ληφθεί ληφθεί πρόνοια ώστε καθ’ όλη τη διαδικασία των Εκλογών να τηρηθεί το σχετικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

6.   Καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να κάμουν διευθετήσεις ώστε οι συνάδελφοι να διευκολυνθούν, όπου το πρόγραμμα το επιτρέπει, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στη διάρκεια του πρωινού.

7.   Τέλος, η Οργάνωση τονίζει, ιδιαίτερα, ότι αποδίδει τεράστια σημασία στην από κάθε άποψη άρτια οργάνωση των Εκλογών, επιδιώκοντας όπως αυτές διεξαχθούν ομαλά και χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με ωριμότητα και σε ήπιο, δημοκρατικό κλίμα, όπως αρμόζει σε υπεύθυνους πνευματικούς ανθρώπους και όπως έπρατταν ως σήμερα.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.


 

 

 

 

Actions: E-mail | Permalink |