26

Θέμα: Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Αποκλειστικό θέμα της συνάντησης ήταν η συνέχιση του διαλόγου για την υιοθέτηση και εφαρμογή κυβερνητικού σχεδίου σύνταξης για όσους και όσες εκπαιδευτικούς έχουν μονιμοποιηθεί μετά το 2011, συμπεριλαμβανομένων όλων των έκτακτων ή αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις επανέλαβαν την πάγια θέση τους για επανένταξη όλων των εκπαιδευτικών σε Κρατικό Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, αφού άκουσε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις δεσμεύτηκε όπως, εντός  του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, ολοκληρώσει και παραδώσει στις Οργανώσεις την πρόταση της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή να αξιολογηθεί και να αποτελέσει τη βάση συζήτησης και διαλόγου που θα ακολουθήσει, για άμεση επίλυση του προβλήματος, που εδώ και 9 χρόνια ταλαιπωρεί τους συναδέλφους.

                                                                                                                 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |