04

Προς Διευθυντές/ντριες, Διευθύνοντες/ουσες
Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ΠΟΕΔ προτρέπει όλες τις σχολικες μονάδες όπως αποστείλουν ΑΜΕΣΑ επιστολές στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, για να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή, όπως αναφέρεται και σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠ, για τις συνθήκες και συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του πρωτόκολλου ασφάλειας και υγείας ή/και που σχετίζονται με άλλα ζητήματα ή/και ελλείψεις που παρουσιάζονται στο δικο τους σχολείο, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Τονίζουμε πως είναι ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής η εξεύρεση λύσεων.   
Δείγματα επιστολών που μπορούν να αξιοποιηθούν από ατα σχολεία επισυνάπτονται στα πιο κάτω αρχεία. Νοείται ότι το κάθε σχολείο θα προσαρμόσει τις επιστολές στις δικές του ιδιαιτερότητες και συνθήκες.

ΔΕΙΓΜΑ 1
ΔΕΙΓΜΑ 2

 

 

Actions: E-mail | Permalink |