10

Η ΠΟΕΔ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, στα πλαίσια της συνεργασίας τους και των κοινών τους πρωτοβουλιών για βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης σε παιδιά προσχολικών ηλικιών, μελέτησαν από κοινού τόσο το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία όσο και τους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), που σχετίζονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στην Προδημοτική Εκπαίδευση και την επαναλειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων, μέσα στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας. Ως εκ τούτου, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Οι δύο Οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία τους και τη έντονή τους δυσαρέσκεια για την όλη κατάσταση και, ιδιαίτερα, για την έκδοση του συγκεκριμένου υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη αντιδιαστολή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Ουσιαστικά το ΥΠΠΑΝ δεν προχώρησε σε κανέναν ειδικό σχεδιασμό για την Προδημοτική Εκπαίδευση, ο οποίος θα έπρεπε να έχει βασιστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών των προσχολικών ηλικιών.

2. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο περιέχει πάρα πολλές ασάφειες και αφήνει ακαθόριστα πολλά θέματα, για τα οποία έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές και σαφείς οδηγίες. Είναι ανέφικτο για το υφιστάμενο εκπαιδευτικό, γραμματειακό και άλλο βοηθητικό προσωπικό να εφαρμόσει τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου, πρώτον διότι είναι ελάχιστα αυτά τα άτομα σε αριθμόν και δεύτερον διότι το πρωτόκολλο όχι μόνον καταστρατηγεί αλλά ακυρώνει την όλη φιλοσοφία και κάθε παιδαγωγική αρχή, στην οποία βασίζεται η πραγμάτωση της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης, στο σύγχρονο νηπιαγωγείο. Τα νηπιαγωγεία, με το πρωτόκολλο αυτό, δυστυχώς, μετατρέπονται από σχολεία και χώρους χαράς, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης για τα παιδιά σε «χώρους στάθμευσης παιδιών». 

3. Οι δύο Οργανώσεις καταθέτουν τις πιο κάτω εισηγήσεις και αναμένουν από το ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει στις ρυθμίσεις εκείνες, οι οποίες θα επιτρέπουν την ομαλή, αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων, με στόχο την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών αλλά και τη βέλτιστη συνέχιση του παιδαγωγικού έργου:

  • Μείωση του αριθμού παιδιών ανά τμήμα. 
  • Αύξηση του βοηθητικού προσωπικού ώστε να υπάρχει μία σχολική βοηθός σε κάθε τμήμα.
  • Διάθεση κονδυλίων για αγορά επιπρόσθετων θρανίων / τραπεζιών και ατομικού εξοπλισμού για τα παιδιά.
  • Δημιουργία κατάλληλων στεγασμένων χώρων, για την παραμονή των παιδιών στο ύπαιθρο.
  • Οργάνωση και εφαρμογή ωρολογίου προγράμματος για τα νηπιαγωγεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μονοθέσια, διθέσια και πολυθέσια νηπιαγωγεία.
  • Διαφοροποίηση των ημερομηνιών προσέλευσης των παιδιών, έτσι ώστε να μπορεί το κάθε σχολείο να εφαρμόσει πρόγραμμα σταδιακής προσέλευσης παιδιών και να επιτρέπεται να μπορούν να τα συνοδεύσουν οι γονείς τους όπου χρειάζεται.
  • Δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής αποτελούμενη από επιδημιολόγους, παιδοψυχολόγους, εποπτικό προσωπικό της προδημοτικής εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ και μάχιμους νηπιαγωγούς, που θα αναλάβει τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και τη συνεχή παρακολούθηση του, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής τροποποίηση του αναλόγως των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν.

 

Η ΠΟΕΔ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων καλούν το ΥΠΠΑΝ, έστω και καθυστερημένα, να λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις των δύο Οργανώσεων και να προχωρήσει τάχιστα σε διαφοροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, που αφορά στην Προδημοτική Εκπαίδευση και να επανέλθει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση ειδικά προσαρμοσμένη για τα νηπιαγωγεία και τις ανάγκες των παιδιών. Σε διαφορετική περίπτωση θα μελετήσουν από κοινού πιθανούς τρόπους αντίδρασης.

 

 

Από

 

ΠΟΕΔ 

 

και

 

Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

Actions: E-mail | Permalink |