09

Προς:Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ,
Κ. Κύπρο Κυπριανού

Θέμα : Πολιτική για αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία μας και δικαιώματα αντικαταστατών.

Έντιμε κύριε Γενικέ,

Με την παρούσα επιστολή σας ζητούμε όπως διευθετήσετε συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και της ΠΟΕΔ για να συζητηθούν τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν στις σχολικές μας μονάδες (Νηπιαγωγεία -Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία) από τις απουσίες εκπαιδευτικών λόγω και Covid -19 καθώς και της πολιτικής που ακολουθείται για αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία μας.

Η πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, η αδυναμία διαχωρισμού των μαθητών/ριων σε άλλα τμήματα, τα μικρά σχολεία και μονοθέσια νηπιαγωγεία συνάρτηση των αυξημένων απουσιών εκπαιδευτικών λόγω πανδημίας, επιβάλλουν κατά την άποψή μας την αναθεώρηση της πολιτικής που ακολουθείται για αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία μας.

Την ίδια στιγμή , έχουμε καταγράψει μερικά σημαντικά ζητήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα των αντικαταστατών, όπως π.χ. το δικαίωμα τους για άδεια ασθενείας, τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση για διευθέτηση της εν λόγω συνάντησης το συντομότερο δυνατό.

Από την ΠΟΕΔ
Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου, 2020

Actions: E-mail | Permalink |