09

Προς : Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κο. Μάριο Στυλιανίδη

Θέμα : Αλλαγή στον χρόνο των Τοπικών Συντονιστών του προγράμματος ΔΡΑΣΕ

Έντιμε Κύριε,
Έχουμε ενημερωθεί και παρατηρήσει ότι η Διεύθυνση Δημοτικής έχει μονομερώς προχωρήσει στην αλλαγή του χρόνου που παραχωρείται στους Τοπικούς Συντονιστές του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε., οι οποίοι και έχουν την ευθύνη οργάνωσης, λειτουργίας και παρακολούθησης του προγράμματος.
Η ΠΟΕΔ εκφράζει την κάθετη διαφωνία της με την ενέργεια αυτή της Διεύθυνσης Δημοτικής και ζητά όπως διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό συνάντηση για να συζητηθεί το όλο θέμα, πριν δημιουργηθούν τα  οποιαδήποτε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ΔΡΑ.Σ.Ε.. Σημειώνουμε εμφαντικά ότι ο χρόνος αυτός έπρεπε να αυξηθεί και όχι να μειωθεί.
Την ίδια στιγμή, σημειώνουμε την αδήριτη ανάγκη για να αυξηθεί ο διοικητικός χρόνος ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ που εντάσσονται στο πρόγραμμα, για να μπορούν από τη μια να παρακολουθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά τη λειτουργία του και από την άλλη, να αναλάβουν επιπλέον καθήκοντα που προκύπτουν (όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος και η παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών).
Αναμένουμε την άμεση θετική σας ανταπόκριση.

Από την ΠΟΕΔ
Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου, 2020

Actions: E-mail | Permalink |