12

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία

Κ. Μάριο Στυλιανίδη

Θέμα: Αλλαγές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο

Αξιότιμε κύριε,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε πως με τις αλλαγές που έγιναν φέτος  στον τρόπο λειτουργίας των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), εντοπίζουμε τα πιο κάτω σοβαρά θέματα, τα οποία θεωρούμε ότι δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ΠΟΣ:

  1. Με την ενοποίηση των παιδιών από διάφορα τμήματα σε ένα τμήμα ουσιαστικά καταργείται το Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας που έχουμε κατά την πρωινή φοίτηση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την λειτουργία των προγραμμάτων ΑΓΟ στις 13:05 στους σχολικούς μας χώρους.
  2. Από φέτος η ομάδα που δημιουργείται κατά τη διαδικασία της σίτισης συνεχίζει ως το τέλος στην Κατ’ οίκον Εργασία  (ΚΟΕ) και στα Θέματα Ενδιαφέροντος (Αγγλικά, στο μάθημα ΗΥ ή και αλλά), λόγω πρωτοκόλλου. Προηγουμένως στην ΚΟΕ και στα Θέματα Ενδιαφέροντος υπήρχαν μέχρι 25 μαθητές/ριες για σχολεία που είχαν ένα τμήμα, μέχρι 20 μαθητές/ριες σε σχολεία που λειτουργούσαν  δύο διαφορετικά τμήματα και μέχρι 15 μαθητές/ριες για σχολεία που λειτουργούσαν μέχρι 3 διαφορετικά τμήματα. Με αυτή την αλλαγή, η υλοποίηση οποιουδήποτε  εκπαιδευτικού προγράμματος (Κατ’ οίκον εργασίες, Θέματα Ενδιαφέροντος), από τη στιγμή που θα απευθύνεται σε παιδιά από διάφορες ηλικιακά τάξεις, δυσκολεύει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά πολύ το εκπαιδευτικό όφελος στα ΠΟΣ και να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο να καταλήξουν σε παιδοφυλακτηρια.
  3. Τα μικρά σχολεία (διθέσια, τριθέσια) είναι σχολικές μονάδες:
    1. 1. Με περιορισμένο αριθμό θρανίων και χώρων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει τήρηση των αποστάσεων όπως προβλέπεται από τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας. Είναι σημαντικό να αναφέρεται πως οι λύσεις που δόθηκαν σε τέτοια σχολεία για την τήρηση των Πρωτόκολλων αναφέρονται μόνο στην χρήση διθέσιου θρανίου από ένα και μόνο μαθητή.
    2. 2. Δεν υπάρχουν καθαρίστριες όλες τις ώρες λειτουργίας των ΠΟΣ και έτσι δεν θα υπάρχει χρόνος για απολύμανση της αίθουσας αν θα χρησιμοποιείται από παιδιά άλλων τάξεων. Οι καθαρίστριες του πρωινού φεύγουν στις 11:00 και η κοπέλα του απογευματινού δουλεύει μόνο 2 ώρες (2:30-4:30 μ.μ.).
  4. Την τελευταία περίοδο, μετά τις 15:00, λόγω του ότι οι μαθητές/ριες λιγοστεύουν στα ΠΟΣ με την αποχώρηση μερικών μαθητών/ριων, αρκετά ΠΟΣ έχουν κληθεί να ενώνουν τους  εναπομείναντες μαθητές/ριες σε λιγότερα τμήματα, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό το πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας.

 

Εισήγηση της ΠΟΕΔ είναι η εργοδότηση επιπρόσθετου προσωπικού έτσι ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας των ΠΟΣ, ιδιαίτερα όσο αφορά τη διδασκαλία της Κατοίκον Εργασίας και των θεμάτων Ενδιαφέροντος αλλά και τη λειτουργία των ΠΟΣ στα μικρά σχολεία, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όφελος για τους μαθητές/ριες και να μπορούν να τηρηθούν καλύτερα τα Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας.
 

Από την ΠΟΕΔ
Λευκωσία, 12 Οκτωβρίου, 2020

Actions: E-mail | Permalink |