14

Προς : Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία
Κ. Μάριο Στυλιανίδη

Θέμα : Επικοινωνία ΔΔΕ με σχολικές μονάδες / Εγκύκλιοι / Ανακοινώσεις
Έντιμε Κύριε,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι δικαίωμα πρόσβασης στις επίσημες οδηγίες και εγκυκλίους της ΔΔΕ και του ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να έχουν, πέραν από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Ως εκ τούτου, καταθέτουμε τη διαφωνία μας με την τακτική της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μόνο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, αφού κάτι τέτοιο δυσκολεύει πάρα πολύ τη λειτουργία τους. Η επικοινωνία αυτή, ενδεχομένως, για να διασφαλιστεί η μη δημόσια ανάρτησή τους, να μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, στους οποίους θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί, π.χ. μέσω ΣΕΠ.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι ζητείται σε μικρό χρονικό διάστημα ή και μη εργάσιμο σχολικό χρόνο, η διεκπεραίωση απορρέοντων από τις εγκυκλίους εργασιών, γεγονός που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των μελών μας. Θα πρέπει να δίνεται λογικό και επαρκές χρονικό διάστημα κάθε φορά.
Τέλος, η εισήγηση της ΠΟΕΔ, για δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής κλειστής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς, θα δώσει λύσεις σε θέματα που άπτονται και προσωπικών δεδομένων, π.χ. κατάλογοι συμβουλευτικής επιτροπής προαγωγών, επιστολές βαθμολογίες εκπαιδευτικών κλπ
Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας.


Από την ΠΟΕΔ
Λευκωσία, 12 Οκτωβρίου, 2020

Actions: E-mail | Permalink |