02

Η ΠΟΕΔ θεωρεί θετική και αναμενόμενη την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για το καθεστώς εργοδότησης των εργαζόμενων στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα (ΑΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας χαρακτηρίζεται  «εσφαλμένη ως πεπλανημένη […] και συνακόλουθα αναιτιολόγητη» η τότε απόφαση της εργοδοτικής πλευράς (2013) για εφαρμογή του καθεστώτος εργοδότησης με αγορά υπηρεσιών στα διάφορα προγράμματα του ΥΠΠΑΝ, ανάμεσά τους και το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ).

Ως εκ τούτου καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΠΑΝ όπως σεβαστούν και εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατό τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα και με τη δέσμευση που δόθηκε μέσω της ανακοίνωσής του Υπουργείου Παιδείας το 2018. Δυστυχώς, κυβέρνηση και ΥΠΠΑΝ φαίνεται για ακόμη μια φορά να αθετούν τις δημόσιές τους δεσμεύσεις προς τους εργαζόμενους στα ΑΒΠ, ανάμεσά τους και το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, αφού σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις του ΥΠΠΑΝ, η Γενική Εισαγγελία, μετά και από οδηγίες προφανώς της κυβέρνησης, εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης έφεσης για τη συγκεκριμένη απόφαση.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι έχουν ήδη σταλεί συμβόλαια στους εργαζόμενους στα ΑΒΠ του ΥΠΠΑΝ με το καθεστώς για αγορά υπηρεσιών, φανερώνει ότι μοναδικός στόχος  της κυβέρνησης και του ΥΠΠΑΝ, σε αντίθεση με τις δημόσιες τους δεσμεύσεις, είναι μια νέα καθυστέρηση στην αλλαγή του τρόπου εργοδότησης των εργαζόμενων.

Η ΠΟΕΔ στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους στα ΠΟΣ και  θα στηρίξει τον δίκαιο αγώνα τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί συνάντηση της Γραμματείας της ΠΟΕΔ με τον ΠΑΣΥΠΟΣ, τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, για να υπάρξει συντονισμένος τρόπος αντίδρασης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |