06

Προσπάθεια και ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση, είναι τα σχολεία να παραμείνουν ασφαλή για παιδιά, προσωπικό και εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η φοίτηση με φυσική παρουσία όλων των παιδιών. Παρόλη την τεράστια και φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής εκπαίδευσης, σειρά ζητημάτων που άπτονται της πανδημίας παραμένουν άλυτα. Παράλληλα, αναφύονται λόγω πανδημίας συνεχώς και νέα ζητήματα που απαιτούν άμεσες ενέργειες, διαχείριση αλλά και τη λήψη νέων επιπρόσθετων μέτρων.

Ως εκ τούτου η ΠΟΕΔ σημειώνει τα ακόλουθα που αφορούν σημαντικές παραμέτρους για την προστασία της υγείας τόσο των παιδιών όσο και εκπαιδευτικών:

  • Ενίσχυση των σχολικών μονάδων με βοηθητικό προσωπικό και έγκαιρη αντικατάστασή του σε περίπτωση απουσίας, ώστε να υπάρχει για όλες τις ώρες λειτουργίας τους επαρκές προσωπικό για υλοποίηση των όσων προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί η εξαγγελία του ΥΠΠΑΝ για ενίσχυση των νηπιαγωγείων μας με επιπλέον σχολικές βοηθούς. Επισημαίνουμε τη δίμηνη καθυστέρηση στην υλοποίηση της πιο πάνω εξαγγελίας.
  • Επίσπευση της διαδικασίας προμήθειας μονών θρανίων, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα, καθώς και εξοπλισμός των σχολικών μονάδων με επιπλέον υλικά καθαριότητας, αντισηπτικά, μάσκες και γάντια μίας χρήσης.
  • Αύξηση του αριθμού των τεστ κορωνοϊού σε εκπαιδευτικούς και παιδιά (ειδικά σε σχολικές μονάδες που τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιβάλλουν) καθώς και επίσπευση της διαδικασίας ιχνηλάτησης. Επιπλέον θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες γραπτές οδηγίες στις σχολικές μονάδες για το πότε κλείνουν τμήματα και πώς αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις των στενών επαφών. Έγκαιρη δημοσιοποίηση των σχολικών μονάδων στα οποία εντοπίζονται κρούσματα.
  • Το ΥΠΠΑΝ να προβεί σε άμεσο προγραμματισμό για τον τρόπο εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τους χειμερινούς μήνες. Επιβάλλεται να δοθούν οδηγίες για τον τρόπο που θα αερίζονται οι αίθουσες διδασκαλίας με τις θερμάνσεις σε λειτουργία καθώς και τον τρόπο και χώρο που θα κάνουν διαλείμματα οι μαθητές/τριες τις βροχερές μέρες.
  • Συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης έτσι ώστε τα πρωτόκολλα να διαφοροποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την παιδαγωγική διαδικασία. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τα προβλήματα που προκαλούν τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα στην εκπαιδευτική διαδικασία στην προδημοτική εκπαίδευση. Εισήγησή μας από την αρχή της σχολικής χρονιάς η εναρμόνιση των πρωτοκόλλων του Υπουργείου Παιδείας με αυτά που ισχύουν στο Υπουργείο Εργασίας.
  • Λήψη επιπρόσθετων μέτρων και προνοιών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες είτε εργάζονται είτε φοιτούν στις σχολικές μας μονάδες.
  • Επανεξέταση των πρωτοκόλλων που ισχύουν στα ΠΟΣ, ΕΟΣ και λέσχες εντός σχολικών μονάδων έτσι ώστε να εναρμονιστούν κατά το δυνατόν με τα μέτρα που ισχύουν κατά την πρωινή φοίτηση των παιδιών.
  • Άμεση αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία μας στις θέσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν. Επαναδιατυπώνουμε την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας «δεξαμενής αντικαταστατών» σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο, για κάλυψη και των απουσιών εκείνων που δεν καλύπτονται ούτε από τις σαφώς βελτιωμένες ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν με την πρόσφατη σχετική εγκύκλιο.
  • Διαμόρφωση κοινής πολιτικής και εφαρμογή κοινών ρυθμίσεων σε σχέση με τις άδειες εκπαιδευτικών, αναλόγως της περίπτωσης που αυτοί για λόγους δημόσιας υγείας απουσιάζουν από την εργασία τους ή όταν υποχρεώνονται να απουσιάσουν για τη φύλαξη του ανήλικου παιδιού τους, που για λόγους δημοσίας υγείας περιορίζεται στο σπίτι.
  • Ανάρτηση των εγκυκλίων/οδηγιών στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ. Οι οδηγίες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και προκαλούν σύγχυση.

Εν κατακλείδι, η ΠΟΕΔ τονίζει για άλλη μια φορά τη μεγάλη αναγκαιότητα εφαρμογής ειδικών ρυθμίσεων στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, οι οποίες θα διασφαλίσουν την προστασία της υγείας παιδιών και εκπαιδευτικών. Αναμένουμε από το ΥΠΠΑΝ όπως λάβει σοβαρά τις εισηγήσεις και προτάσεις της Οργάνωσης και προβεί έγκαιρα και χωρίς άλλη καθυστέρηση στις ανάλογες ρυθμίσεις. Καταθέτουμε και δημόσια το αίτημά μας για συνάντηση τόσο με τον ΥΠΠΑΝ όσο και με την Ειδική Επιστημονική Ομάδα που συμβουλεύει το ΥΠΠΑΝ και καθορισμό τακτικών συναντήσεων με ΠΟΕΔ για συνεχή ανατροφοδότηση της πραγματικής εικόνας των σχολικών μονάδων. Ένα ανοικτό και διαρκές κανάλι επικοινωνίας εκπαιδευτικών,  Υπουργείου και συμβουλευτικής επιτροπής θα συμβάλει στη γρήγορη και έγκαιρη αναθεώρηση των οδηγιών και των μέτρων όπου και όταν καθίσταται αυτό αναγκαίο.

Actions: E-mail | Permalink |