18

35.    Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή/ριας -  Συμπλήρωση Σχολικής Έκθεσης Προόδου (ΣΕΠ) για τη σχολική χρονιά 2020-2021

 

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπήρξε από πλευράς ΥΠΠΑΝ ναπροχωρήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ – Μάιος 2019) για την ολοκλήρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ που αφορά την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/ριας (ΕΣΑΜ).

 

Η ΠΟΕΔ επιθυμεί να πληροφορήσει τα μέλη της για τα ακόλουθα:

 

  1. Η αποδοχή της συμπλήρωσης της Σχολικής Έκθεσης Προόδου (αξιολόγηση μαθητή/τριας) έγινε κάτω από προϋποθέσεις, οι οποίες είχαν κατατεθεί και επισήμως από τον Νοέμβριο του 2019 στο ΥΠΠΑΝ.

 

  1. Οι προϋποθέσεις αυτές ήταν οι ακόλουθες:

Α. Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών για παροχή ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας εκεί και όπου χρειάζεται και,

Β. Η ολοκλήρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, όπως είχε συμφωνηθεί στη Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ). Η συμφωνία είχε υπογραφτεί τον Μάιο του 2019.

Ως ΠΟΕΔ έχουμε εκφράσει πολλές φορές τους τελευταίους μήνες προς την Επίσημη Πλευρά, την ανάγκη να υπάρξει άμεσος διάλογος για την ολοκλήρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η ΠΟΕΔ έχει αποφασίσει όπως:

  1. Καλέσει τα μέλη της να μην συμπληρώσουν τη Σχολική Έκθεση Προόδου (ΣΕΠ) των μαθητών/τριών για το πρώτο εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς που διανύουμε, αφενός γιατί οι προϋποθέσεις που τέθηκαν επανειλημμένως προς το Υπουργείο ΔΕΝ έχουν εκπληρωθεί και αφετέρου γιατί οι παρούσες συνθήκες δεν το υποστηρίζουν (πανδημία, δυσχέρειες στην εφαρμογή πρωτοκόλλων, χρονοδιάγραμμα κ.ά.).
  2. Αναμένουν νεότερες οδηγίες ΜΟΝΟ στην περίπτωση που επέλθει συμφωνία μεταξύ ΠΟΕΔ και Επίσημης πλευράς. 

Η αξιολόγηση μαθητή/ριας συνεχίζει να γίνεται όπως γινόταν μέχρι σήμερα από τους εκπαιδευτικούς στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευσης χωρίς να συμπληρώνεται η Σχολική Έκθεση Προόδου ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο απαιτεί το Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή/ριας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |