25

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα, το οποίο έτυχε προκαταρκτικής και ουσιαστικής συζήτησης κατά την πρόσφατη διευρυμένη συνεδρία της ΜΕΠΕΥ, με συμμετοχή και της ΠΑΣΥΔΥ, στις 3 Νοεμβρίου 2020 και της σχετικής Πρότασης που υποβλήθηκε από την Επίσημη Πλευρά προς τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ στις 6 Νοεμβρίου 2020, για ίδρυση Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και επιθυμούμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 

Οι Οργανώσεις, ύστερα από ουσιαστική και ενδελεχή συζήτηση του θέματος, παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στην αρχική και πάγια διακηρυγμένη θέση τους ότι οι κρατικοί υπάλληλοι που έχουν διοριστεί μετά την 1.10.2011, θα πρέπει να ενταχθούν στο υφιστάμενο Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης με κάποιες βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν προοπτικά μετά από διαβουλεύσεις με την Επίσημη Πλευρά.

 

Ως εκ του ότι το υπό αναφορά θέμα εκκρεμεί για 10 σχεδόν χρόνια και συνεκτιμώντας ότι οι υπό αναφορά συνάδελφοι δεν τυγχάνουν μέχρι σήμερα οποιασδήποτε συνταξιοδοτικής κάλυψης και ορισμένοι μάλιστα από αυτούς έχουν ήδη αφυπηρετήσει ή βρίσκονται στα πρόθυρα της αφυπηρέτησης, η επίλυση του καθίσταται εκ των πραγμάτων εξαιρετικά επείγουσα.

 

Οι Οργανώσεις, έχουμε την πεποίθηση ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι δίκαιη υπό τις περιστάσεις και άμεσα υλοποιήσιμη, γι' αυτό και προσβλέπουμε στην υιοθέτησή της από την Επίσημη Πλευρά.

 

Καταλήγοντας, εκτιμούμε ότι η ρύθμιση της σοβαρής αυτής εκκρεμότητας θα συμβάλει ουσιαστικά στη δίκαιη μεταχείριση ανάμεσα στις τάξεις των κρατικών υπαλλήλων και δεν θα διαταράξει την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων στον ευαίσθητο και νευραλγικό χώρο του Δημόσιου Τομέα.

 

Αναμένοντας τις επί του προκειμένου θέσεις σας το ταχύτερο δυνατό, σας ευχαριστούμε.

Actions: E-mail | Permalink |