04

Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τους συνάδελφους αντικαταστάτες Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης πως το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου διενεργούνται οι διορισμοί αντικαταστατών,  λειτουργεί καθημερινά, ακόμη και τις Πέμπτες, από 11:00 μέχρι 13:30.

 

Δικαίωμα διεκδίκησης αντικατάστασης έχουν όλοι όσοι συμπλήρωσαν τη σχετική αίτηση. Οι ανάγκες και τα αποτελέσματα των αντικαταστάσεων δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ: shorturl.at/tEJW0.

 

Υπενθυμίζουμε πως όσοι αντικαταστάτες τελικά ΔΕΝ παρουσιαστούν στο σχολείο που έχουν επιλεγεί μέσω του ΑΡΙΑΔΝΗ, αποκλείονται αυτόματα από τη διεκδίκηση άλλης αντικατάστασης για όσο διάστημα διαρκεί η αντικατάσταση την οποία εγκατέλειψαν. Για τον λόγο αυτό, προτρέπουμε τους αντικαταστάτες να παρουσιάζονται κανονικά στις αντικαταστάσεις που επιλέγονται.

 

Επομένως, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία μας, παρακαλούμε όπως οι αντικαταστάτες επιλέγουν αντικαταστάσεις που μπορούν να αναλάβουν.

Actions: E-mail | Permalink |