08

Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τα μέλη της ότι έχει λάβει επιστολή από τον Υπουργό Παιδείας (ημερ. 4/12/2020), με την οποία γίνεται αναφορά στις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την επιστολή, στις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών ανατίθενται καθήκοντα με τηλεργασία ή αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, μπορούν να αιτηθούν ειδική άδεια.    

 

Αυτολεξεί, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρει ότι «ως προς τη μεταχείριση εκπαιδευτικών οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που ορίζονται στο σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας, αυτοί θα πρέπει να απευθυνθούν στη διεύθυνση του σχολείου τους προσκομίζοντας έγκυρη ιατρική βεβαίωση για την ευπάθεια και η διεύθυνση μπορεί να τους αναθέτει καθήκοντα που θα εκτελούν κατ΄ οίκον, με τηλεργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν εφαρμόζεται και δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν με τηλεργασία, μπορούν να αιτηθούν ειδικής άδειας».

 

Παράλληλα, η ΠΟΕΔ γνωστοποιεί στα μέλη της την εγκύκλιο αρ. 1632, ημερ. 3/12/2020 του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δίνονται οδηγίες για την Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας.

 

Η εγκύκλιος επισυνάπτεται ως συνημμένη για ενημέρωσή σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |